Pörs­si­tun­nus­lu­vut

Pörssitunnusluvuilla tarkoitetaan tässä lähinnä pörssin arvostuslukuja. Ne kuvaavat pörssinoteerattujen yhtiöiden markkina-arvon suhdetta tilinpäätöslukuihin. Arvostuslukujen avulla sijoittaja pystyy paremmin arvioimaan yhtiöiden hinnoittelua pörssissä ja hän voi peilata arvostuslukuja esimerkiksi yrityksen kasvunäkymiin.