Herkulliset kokemukset Assistentti Forumin kohokohtana

11.02.2019 12:41

Odotukseni Assistentti Forum 2019 – Tuhat rautaa tulessa –seminaarille olivat korkeat kuultuani suosituksia assistenttityötä tekeviltä kollegoiltani Haaga-Heliassa. Eniten kiinnostivat ajankohtaiset työhömme vaikuttavat trendit, muiden assistenttien ajatusten kuuleminen, sekä oman osaamisen päivittäminen. Itsensä kehittäminen on lähellä monien assistenttien sydäntä, ja he tuntevat myös organisaationsa, joten odotukseni muita osallistujia kohtaan olivat myös korkeat.

Assistentti Forum 2019 – Tuhat rautaa tulessa alkoi valottaen tulevaisuuden assistentin arkea tarjoten toisaalta näkemyksiä, ja toisaalta konkreettisia työkaluja. Seminaarin loppua kohti testailtiin tekniikoita arjen hallintaan ja päästiin juuri sopivaan vauhtiin verkostoitumisen kanssa. Lyhyesti voisi sanoa, että seminaari toi kaikki osallistujat samalle tasolle puhumaan oman strategisen roolinsa tärkeydestä, sekä miettimään, miten omia ja työnantajan arvoja mukaillen tuoda yritykselleen lisäarvoa.

Koulutus itsessään oli toteutettu luentoina, joiden välissä oli aikaa keskusteluille ja verkottumiselle. Tämä muistakin seminaareista tuttu tyyli toimi hyvin tässäkin tapahtumassa. Puhujat käyttivät runsaasti osallistamista, joita me hitaasti lämpenevät suomalaiset usein arvostamme. Muutamana esimerkkinä seminaarin parhaista jäänmurtajista olivat vieruskavereille annetut hartiahieronnat, sekä perinteisemmät yleisölle esitetyt kysymykset, jotka johdattelevat aiheeseen ja auttavat puhujaa mukauttamaan esityksensä yleisönsä mukaan. Ne osoittautuivat erittäin hyödyllisiksi, sillä monella puhujalla itsellään ei ollut kokemusta assistenttityöstä, ja sen sirpaleisuudesta. Pääsi siinä itsekin yllättymään, kun suurin osa assistenteista sanoi ottavansa aamuisin vartin omaa aikaa, eikä vain hosumalla suoraan päivän touhuihin!

Kahden päivän jälkeen kotiin kävellessä tunne oli itseään arvostava ja tarmoa puhkuva.

Parasta antia Assistentti Forumista oli vertaismentorointi. Assistentit pääsivät loistamaan omilla kommenteillaan ja niistä heräävillä keskusteluilla. Kohti toisen päivän loppua myös keskustelu vapautui ja pääsimme kuulemaan herkullisia kokemuksia, joihin pystyi samaistumaan. Kahden päivän jälkeen kotiin kävellessä tunne oli itseään arvostava ja tarmoa puhkuva. Itse järjestelyt sekä järjestäjät olivat ensiluokkaisia, ja siitä suurin kiitos innostuneelta osallistujalta. Järjestelyt mahdollistivat tämän tiiviin paketin läpikäynnin suunnitellussa ajassa, jättäen tulevaisuuden jokaisen assistentin omiin käsiin. Toivon jokaisen osallistujan saaneen uskoa ja oveluutta pitämään oman ihanan työnsä mielekkäänä arjen kiemuroissa!

– Ani Kuutschin, Assistant, StartUp School, Haaga-Helia University of Applied Sciences

”Kirjoittaja osallistui Alma Talentin Assistentti Forum 2019 – Tuhat rautaa tulessa -seminaariin 29.-30.1.2019 Helsingissä. Seminaari on tarkoitettu assistenttityön asiantuntijoille. Tekstissä kirjoittaja keskittyi seminaariantiin oman kokemuksensa näkökulmasta. Kirjoittaja on Haaga-Helian alumni ja hän keskittyy työssään hyvään tiimityöhön ja yhteistyöhön.”

Aiheeseen liittyvää