Miksi Kauppalehden Menestyjä-yritykset pärjäävät muita paremmin kriiseissä?

17.10.2022 13:17

Suomalaisten yrityksien viime vuodet ovat olleet epävarmuustekijöitä täynnä. 2019 alkoi korona, joka sulki yhteiskunnat ja vuoden 2022 alusta alkoi Venäjän hyökkäys Ukrainaan, mikä on vaikuttanut inflaation kasvuun sekä tulevaan talouskehitykseen. Kuitenkin Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatin yritykset ovat menestyneet kriiseistä vertaisiaan paremmin.

”Sota heikentää Suomen talouskasvua. Vienti vähenee, kuluttajien ostovoima heikkenee, investoinnit ja kulutus supistuu ja yleinen epävarmuus lisääntyy. Kaikki edellä mainitut heikentävät Suomen talouskasvua. Raaka-aineiden, energian ja ruoan hinnan nousu nostaa kuluttajahintoja, mikä syö kotitalouksien ostovoimaa ja kasvattaa yritysten kustannuksia. Talousvaikutusten suuruus riippuu sodan laajuudesta ja kestosta”, sanoo Alma Talentin analyytikko Ari Rajala.

Heikentyvä talouskasvu on yritysten keskeinen huolenaihe

Talouden oli ennustettu jatkuvan hyvällä kasvu-uralla, mutta sota on muuttanut suuntaa. Talouskasvun arviot ovat laskeneet vähän väliä ja vuodelle 2023 ennustetaan maltillista kasvua tai jopa talouden supistumista.

”Kasvuennusteiden keskiarvo ensi vuoden talouskasvusta on painunut nyt 0,2 %:iin ja moni ekonomisti ennustaa jopa talouden supistumista. Suomen talous pärjäsi alkuvuonna odotettua paremmin, mutta näkymiä heikentää nyt korkea inflaatio, nousevat korot ja Euroopan energiakriisi", Rajala kertoo.

Lähtökohdat vuoteen 2023 ovat vaikeat suomalaisille yrityksille. Kuluttajien ostovoima pienentyy ja yrityksien kustannukset kasvavat inflaation seurauksena. Tämä on vaikea tilanne usealle pk-yritykselle, sillä ne ovat menneet kriisistä kriisiin.

”Korkea inflaatio, kiristyvä rahapolitiikka ja heikentyvä talouskasvu ovat yritysten keskeisiä huolenaiheita. Samaan aikaan korkotason nousu heikentää yritysten investointihalukkuutta. Sodan seurausten lisäksi yritykset kohtaavat haasteita, joita oli jo ennen sotaa", sanoo Ari Rajala.

Kauppalehden Menestyjä-yritykset ovat varautuneet

Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatin yritykset kuitenkin ovat valmiimpia kohtaamaan talouden haasteet. Menestyjä-yritykset ovat onnistuneet kasvattamaan liiketoimintaa koronan jättämästä jäljestä huolimatta.

Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatin liikevaihdon mediaanikehitys 2020-2021

”Menestyjä-yrityksillä toiminta on rakentunut kestävällä pohjalla. Tase on vahva ja sieltä löytyy riittävästi puskureita taantuman selättämiseen. Lisäksi vahvat tappiopuskurit antavat aikaa sopeuttaa liiketoimintaa talouden painuessa alamäkeen. Hyvä hinnoitteluvoima ja kulusopeutuskyky ovat myös tunnusomaisia piirteitä menestyjä-yrityksille. Kasvaneet kustannukset saadaan nopeasti siirrettyä tuotteiden tai palveluiden hintoihin ja samalla kulurakennetta voidaan keventää hallitusti kannattavuuden suuremmin kärsimättä."

Menestyjä-yrityksen johto on aina ajan tasalla ja varautunut riskeihin

Menestyjä-yritykset ovat saattaneet nähdä koronan iskunpaikkana, jolloin he ovat onnistuneet valtaamaan markkinaosuutta kilpailijoilta. Tärkeillä mittareilla mitattuna Menestyjä-sertifikaatin yritykset ovat pystyneet tekemään itsestänsä elinvoimaisempia koronan aiheuttamasta kriisistä huolimatta.

Kauppalehden Menestyjä-yrityksien nettotuloksen ja omavaraisuusasteen mediaanikehitys 2020-2021

”Menestyjä-yrityksen johto on aina ajan tasalla ja varautunut riskeihin. Siitä saatiin hyvää näyttöä koronan aikana. Menestyjä-yrityksillä on usein takataskussaan jokin kilpailuetu, jolla se erottuu edukseen kilpailijoistaan. Tällöin taantumassakaan ei tarvitse lähteä tulosta tuhoavaan kipeään hintakilpailuun”, päättää Rajala.

Kauppalehden Menestyjät

Kauppalehden Menestyjät ovat yrityksiä, jotka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Menestyjä-yrityksille yhteistä on näkemys, rohkeus ja tahto tehdä liiketoimintaa paremmin kuin muut. Lue lisää Menestyjät-sertifikaatista ja ota selvää, kuuluuko yrityksesi Menestyjät-perheeseen.

Selvitä onko yrityksesi Menestyjä

Aiheeseen liittyvää