Kuinka ennakoida osaamista tiimissä? Käytännön vinkkejä osallistavaan osaamisen ennakointiin esihenkilölle

04.06.2021 07:15

Osaamisen ennakointi ei kuulu vain HR:lle, johtoryhmätyöskentelyyn tai johtotasolle kuten aiemmin on monesti ajateltu. Osaamisen ennakointi on koko organisaation yhteinen asia. Monesti esimerkiksi hedelmällisintä on lähteä tunnistamaan osaamisia ja tulevaisuuden osaamistarpeita tiimeittäin, ja koota sitten tietoja yhteen organisaation kokonaiskuvan hahmottamiseksi.

Mistä lähteä liikkeelle osallistavalla osaamisen ennakoinnissa?

1. Tunnista tiimissä yhdessä laajasti millaisia substanssiosaamisia, työelämätaitoja, metataitoja sekä kyvykkyyksiä tiimin jäsenillä on nyt. Dokumentoi, kirjaa ylös. Rohkaise yksilöitä tuomaan oma osaamisensa laajasti esiin ja toisaalta hyödynnä tiimin potentiaalia siihen, että tiimikaverit tunnistavat toistensa osaamisia.

2. Tutkikaa tiimin kesken erilaisia megatrendejä, trendejä, toimintaympäristön, alan, asiakaskunnan ja työntekemisen tulevaisuuden muutoksia. Millaista osaamista ne edellyttävät? Mitä meillä on jo? Mitä pitäisi ottaa haltuun? Mikä erilaisia tiiminjäseniä kiinnostaa? Mitkä ovat tiimin ja tiimiläisten vahvuuksia tulevaisuudessa? Anna tilaa oivalluksille – tiimistä ja tiimiläisten rooleista voi nousta uusia kykyjä ja havaintoja tulevaisuutta tutkimalla.

3. Rakentakaa polkua nykyhetken ja tulevaisuuden välillä – millä aikataululla muutokset kenties tulevat näkyviin ja milloin erilaiset osaamistarpeet nostavat päätään. Miten tiimissä voidaan jo nyt reagoida? Tarkoitus on varmistaa oikea-aikainen osaaminen.

Osaamisen laaja-alainen tunnistaminen ja osaamisen ennakointi ovat parhaimmillaan dialogia. Mahdollista keskustelu ja parviäly.

Kolme syytä miten osallistava osaamisen ennakointi sitouttaa ja tuo esiin uusia vahvuuksia

Työterveyslaitos on tutkinut suomalaisten työhyvinvointia korona-aikana. Tuoreesta Miten Suomi voi -selvityksestä käy ilmi, että erityisesti poikkeusaikoina ja uuden normaalin rakentamisessa tarvitaan palvelevaa, ihmislähtöistä ja ihmiseen luottavaa johtamista sekä osallistavaa dialogia ja yhteisen merkityksen teroittamista.

1. Yhteisöllisyyden ja resilienssin vahvistaminen. Tiimiläiset osallistava osaamisen ennakointi on konkreettinen tapa konkretisoida ja jäsentää mitä muutos tarkoittaa jokaiselle yhdessä ja erikseen. Ennakointi rakentaa yhteistä käsitystä siitä, miten pärjäämme muuttuvassa työelämässä yhdessä – mitä taitoja, osaamisia ja vahvuuksia tarvitsemme yksilöinä ja tiiminä.

2. Tulevaisuuden kannalta merkittävien vahvuuksien tunnistaminen. Osaamisen ennakoinnin kautta yksilö- ja tiimitasolla syntyy yhteinen ymmärrys jokaisen osaamisen eri osa-alueiden tärkeydestä. Se hitsaa tiimiä yhteen ja konkretisoi miksi tiimissä on erityisen tärkeää olla erilaisia osaamisia, rooleja ja taitoja. Samalla se on keino tuoda esiin monesti piilossa olevia osaamisia, kyvykkyyksiä ja vahvuuksia.

3. Jaetun tulevaisuusoptimismin lisääminen. Meille ihmisille on luontaista, että muutokset, epätietoisuus tulevasta ja epävarmuus pelottavat ja kuormittavat. Muutoksilla on kuitenkin aina toinen puoli – ne luovat uusia mahdollisuuksia. Tiimiä osallistava tulevaisuuden ja osaamisen ennakointi on tehokas keino tarkastella muutoksia mahdollisuuksien näkökulmasta ja hälventää huolta.

Kirjoittaja Henna Ojala

  • markkinointi- ja viestintäjohtaja, Heltti

Aiheeseen liittyvää