Mitä tarkoittaa olla entistä inhimillisempi siinä, mitä robotit eivät korvaa?

02.05.2019 11:58

Osallistuin viime lokakuussa heti RoboHR-seminaarin jälkeen Millennial Boardin Meet-up:iin, jonka aiheena oli tulevaisuuden työelämä ja tarkemmin kysymys ”What robots cannot replace, what does it mean to be more human?”.

Mitä tarkoittaa olla entistä inhimillisempi, mitä robotit eivät korvaa? Milleniaaleilla eli tällä hetkellä 20–30 -vuotiailla on aiheeseen pragmaattinen lähestymistapa. Kysymys ei ole joko-tai, vaan sekä-että.  On selvää, että tulevaisuudessa työtehtävät jaetaan uudestaan ihmisten, robottien ja algoritmien välillä, ja että ihmisten tehtäväksi jää se, minkä he taitavat parhaiten. Tätä yhtälöä ei ratkaista sillä, että ihmiset pyrkivät suoriutumaan tehtävistä robotteja paremmin – se peli on jo menetetty – vaan sillä, että ihmiset tekevät sitä mitä parhaiten osaavat, ja ovat entistä enemmän ihmisiä.

Mitä sitten robotit tai tekoäly eivät korvaa, ainakaan vielä? Tähän saamme vastauksen uusimmasta aivotutkimuksesta.  Ihminen on vielä ylivoimainen empatiassa, oppimiskyvyssä, luovassa ajattelussa sekä joustavassa, kontekstuaalisessa ajattelussa. Ja lopuksi, robotti ei korvaa ihmistä siinä, mikä tulee ehkä olemaan tärkeintä tulevaisuuden työelämässä: merkityksen luonti. Tulevaisuudessa johtajan tehtävä on enenevässä määrin luoda yritykselleen tai organisaatiolleen sellainen tarkoitus, joka sytyttää sekä aivot että sydämen, ja jonka yrityksen työntekijät ja asiakkaat kokevat merkitykselliseksi.

Lokakuussa Alma Talentin RoboHR- seminaarin osallistujat pohtivat, mikä milleniaaleille on merkityksellistä. Milleniaalit sanoivat kokevansa työnsä merkitykselliseksi silloin, kun he voivat kontribuoida johonkin itseään suurempaan tavoitteeseen. Lukuvinkiksi sain Emily Esfahani Smithin The Power of Meaning. Luettuani sen ymmärsin, että uusi milleniaalien sukupolvi ei ehkä tavoittelekaan hedonistista mielihyvää, vaan toimintaa ohjaa halu olla hyvä ja tehdä hyvää, halu liittyä johonkin itseään suurempaan, johon antaa oman panoksensa. Eikä tämä varmaan ole vain milleniaalien tahtotila, vaan meistä monen muunkin.

Minulla on ilo toimia RoboHR – Älykkäät ja tehokkaat prosessit -seminaarin puheenjohtajana jo kolmatta kertaa toukokuussa. Joka kerran osallistujille on tarjottu mahtava kattaus alan ajatusjohtajien puheenvuoroja. RoboHR-seminaarissa saamme kuulla konkreettisia esimerkkejä mahdollisuuksista, joita robotiikka ja tekoäly tarjoavat työtehtävien uudelleenjakoon.

Kirjoittaja Paula Kilpinen

  • KTT, toimitusjohtaja, valmentaja, Business Coach, HRM Partners

Aiheeseen liittyvää