Alma Talent Analysaattori

Myynnin työkalut – menestyvän myynnin edellytykset

17.02.2023 16:29

Myynnin ammattilaiset tarvitsevat hyödyllisiä työkaluja menestyäkseen B2B-myynnissä. Vaikka vahva myyntiosaaminen ja strateginen ajattelu ovat tärkeitä, ilman oikeita työkaluja ja tekniikoita ne eivät riitä. Tässä blogissa katsotaan, mitä ovat tärkeimmät myynnin työkalut, jotka auttavat B2B-myyjiä saavuttamaan parempia tuloksia ja kasvattamaan myyntiään.

Käymme läpi erilaisia myynnin työkaluja, jotka auttavat myyjiä hallitsemaan asiakassuhteita, löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantamaan myyntiprosessia. Osa työkaluista saattaa olla itsestäänselvyyksiä, mutta jokaisen organisaation on hyvä ottaa ne huomioon suunnitellessaan myyntiprosessien tehostamista.

1. Customer Relationship Management (CRM) -järjestelmä

Tämä alkaa olla jo itsestäänselvyys. CRM-järjestelmä on keskeinen tietovarasto asiakastiedoille, joka auttaa myyjiä hallitsemaan suhteitaan asiakkaisiin ja liideihin. Se mahdollistaa myyjien seurata ja analysoida, mitä asiakkaiden kanssa on keskusteltu ja missä vaiheessa he ovat ostoprosessia. CRM-järjestelmät auttavat yrityksiä säilyttämään kaiken olennaisen tiedon asiakkaista yhdessä järjestelmässä, josta ne ovat kaikkien saatavilla. Parhaimmillaan CRM:ssä on asiakkaasta 360-näkymä, joka tarkoittaa kaiken olennaisen tiedon päätymistä järjestelmään eri lähteistä kuten mitä asiakasviestintää asiakas on saanut, mitä mainosta hän on klikannut, miten hän käyttää palvelua ja mikä on asiakkaan tyytyväisyys. Myynti käyttää CRM-järjestelmää koko myyntiprosessin aikana.

Hyvin käteviä ja suosittuja CRM-järjestelmiä ovat:

2. Sales Intelligence / Sales Enablement -työkalut

Hankalat termit suomentaa, joille ei tunnu löytyvän vakiintunutta termiä. Nämä työkalut ovatkin vielä suhteellisen uusia. Sales Intelligence / Sales Enablement -työkalut tarjoavat myyjille pääsyn tietoihin yrityksistä, toimialoista ja kilpailijoista. Nämä työkalut voivat auttaa myyjiä tunnistamaan mahdollisuuksia, kehittämään paremmin perusteltuja myyntistrategioita ja tekemään tehokkaampia myyntiesityksiä.

Alma Talentin yksi lippulaivoista on Analysaattori, joka tuo yhteen palveluun kymmenistä eri lähteistä dataa, jonka avulla myynti voi tehokkaasti prospektoida, seurata asiakkaita ja kilpailijoita. Analysaattori auttaa myyjiä löytämään relevantit asiakkaat ja tehostamaan myyntiprosessia, kun olennaiset tiedot löytyvät hetkessä ja signaalit kertovat heti, kun yritystä kannattaa tavoitella. Mikä hienointa, Analysaattorista on mahdollista löytää yli 275 000 henkilön päättäjätiedoista oikeat yhteystiedot, tittelit ja vastuualueet, joita tavoitella.

3. Myynnin esitystyökalut

Esitystyökalut ovat tärkeitä monessa B2B-myynnin vaiheessa, koska ne auttavat luomaan vaikuttavia ja ammattimaisia esityksiä, jotka auttavat saamaan asiakkaan huomion ja vakuuttamaan hänet ostamaan tuotteesi tai palvelusi. Kriteereinä hyville esitystyökaluille voidaan pitää kuinka helppokäyttöinen se on, pystytkö jakamaan esityksen helposti asiakkaille sekä onko esitykset loogisesti löydettävissä. Useat käyttävät ainoastaan PowerPointia, mutta sen kautta ei esimerkiksi pysty seuraamaan, onko asiakas avannut myyntiesityksen ja kuinka usein. Esitykset myös pysyvät organisoituna esitystyökaluissa.

Myynnin käyttöön tarkoitettuja esitystyökaluja ovat mm.

4. Muut olennaiset työkalut

Olennaisia työkaluja on vaikka kuinka paljon, joita ei ole järkevää listata. Itsestäänselvyyksinä voidaan mainita esimerkiksi sähköpostit, sovellukset videotapaamisiin (Teams, Google, Zoom), keskustelusovellukset (Slack, Teams) ja sosiaaliset mediat.

Menestyvä myyntitiimi yleensä vähintään kaikkia näitä työkaluja. Markkinointi tuo oman panoksensa myyntiin käyttämällä sähköpostimarkkinointia, ohjelmallista mainontaa ja seuraamalla kävijöitä eri tavalla nettisivuilla.

Tarjoamme paljon erilaisia työkaluja myynnin tarpeisiin kuten Analysaattori, prospektilistoja ja CRM:n automaattisen tietojen päivityksen.

Tutustu lisää myynnin palveluihimme

Aiheeseen liittyvää