Tapa etsiä töitä ja työntekijöitä muuttuu

20.05.2019 07:14

Nykypäivänä työnhakijan pitäisi löytää itselleen sopivat avoimet työpaikat lukuisien työnhakukanavien joukosta ja siinä sivussa etsiä vielä piilotyöpaikkoja. Vastaavan ongelman edessä on myös työnantaja, jolla on valittavanaan suuri joukko työnvälitysalustoja sekä rekrytoinnissa auttavia yrityksiä.

Lisäksi yhä useampi ihminen työskentelee perinteisten työsuhteiden ulkopuolella tai rinnalla, niin sanottuina itsensä työllistäjinä. Itsensä työllistäjien sekä heidän työpanostaan tarvitsevien avuksi on syntynyt useita digitaalisia työnvälitysalustoja sekä laskutuspalveluita.

Pala kerrallaan rakentuvan Työmarkkinatorin on tarkoitus tuoda asiakaslähtöisesti kaikki työhön ja työmarkkinatietouteen liittyvät palvelut saman katon alle. Tavoitteena on, että Työmarkkinatori tarjoaa oikea-aikaisesti sopivia palvelukokonaisuuksia erilaisille asiakkaille, aina vastavalmistuneesta uusia uramahdollisuuksia etsiville sekä työllistymisessä tai osaamisen kehittämisessä tukea tarvitseville.

Osaaminen työnvälityksen perustaksi

Työmarkkinatorilla on siirrytty ammattinimikkeisiin pohjaavasta työntekijän ja työn kohtaannosta paremmin työelämän tarpeita vastaavaan osaamislähtöiseen kohtaantoon. Osaamislähtöinen kohtaanto haastaa työnhakijaa tunnistamaan ja kuvaamaan osaamisensa sekä toisaalta myös löytämään osaamisvajeensa.

Työmarkkinatorin jo käytössä olevassa Hakupalvelussa testataan osaamiseen perustuvaa avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden yhdistelyä. Palvelussa voi vahvan tunnistautumisen kautta täyttää omaan osaamiseen pohjautuvan työnhakuprofiilinsa, jonka jälkeen Hakupalvelu ehdottaa työnhakijalle osaamiseen ja toiveisiin parhaiten soveltuvia työpaikkoja.

Työnantajalle Hakupalvelu ehdottaa henkilöitä, joiden osaaminen parhaiten vastaa työpaikkailmoituksessa vaadittavaa osaamista. Työnantajalla on mahdollisuus selata anonyymien profiilien perustietoja sekä lähettää viestejä kiinnostaville ehdokkaille.

Yksityiset ja julkiset palvelut yhdistävä kokonaisuus

Työmarkkinatori tulee yhdistämään yksityisen ja julkisen puolen palvelut niin, että uusien liikeideoiden syntyminen helpottuu laajan toimijaverkoston tuottaman, yhteismitallisen datan ansiosta. Esimerkiksi tiedot siitä, millaista osaamista paikkakunnalla lähitulevaisuudessa tarvitaan tai millaisia valmennuspalveluita työnhakijat aktiivisesti etsivät, auttaa toimijoita tarjoamaan entistä kohdennetummin ja oikea-aikaisemmin asiakkaiden ja työmarkkinoidenkin tarvitsemia palvelukokonaisuuksia.

Työmarkkinatorilla Oma Data -periaate on keskeisessä roolissa. Eli henkilö voisi esimerkiksi antaa luvan tuoda Taitorekisterissä tai LinkedInissa olevat koulutustiedot, suositukset ja sertifikaattitiedot Työmarkkinatorille. Näin hakijan työnhakuprofiilia täydennetään useista eri lähteistä tuoduilla tiedoilla ja samalla vältetään saman tiedon toistuva manuaalinen kirjaaminen.

Aitoja mahdollisuuksia helpottaa kohtaanto-ongelmaa

Työmarkkinatorin päätavoitteena on kohtaanto-ongelman helpottaminen. Tulevaisuudessa Työmarkkinatorilla voi toimia esimerkiksi sovellus, joka varoittaisi ihmistä, jos hänen alansa työpaikat ovat vaarassa vähentyä tai hänen osaamisensa alkaa vanhentua. Samalla palvelu voisi ihmisen työtaustan, osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella ehdottaa sopivia koulutuksia, joiden avulla hän saisi lisäosaamista työtehtäviin, joissa on hyvät tulevaisuudennäkymät.

Työmarkkinatorin kehitystyössä kantavana voimana on loppukäyttäjän kuunteleminen. Kehittämistyössä onkin mukana useita referenssiryhmiä eri kohderyhmistä. Yhteiskehittämiseen pääsee edelleen mukaan Työmarkkinatorin verkkosivujen kautta.

Esimerkkinä kokeilevasta ja palvelumuotoilun keinoin edistettävästä tekemisestä on Työmarkkinatorin Hakupalvelu, joka on ensimmäinen asiakkaille näkyvä osio Työmarkkinatorin rakentuvasta kokonaisuudesta. Työmarkkinatorin Hakupalvelu otettiin käyttöön helmikuussa 2018 varsin keskeneräisenä. Keskeneräisen palvelun julkaisu on mahdollistanut sen, että sitä on voitu melko helpostikin kehittää asiakkaiden tarpeita ja toiveita palvelevaan suuntaan. Aktiivinen käyttäjäpalautteen kerääminen sekä käytettävyystestaukset tuovat asiakkaiden äänen aidosti kuuluviin palvelun kehityksessä ilman raskaita muutostöitä.

Toimivan verkkopalvelun kehittyminen vie aikaa

Yksityisten palveluntarjoajien mukaan lähteminen kiteytyy pitkälti siihen, uskovatko ne saavansa verkostosta itselleen taloudellista hyötyä järkevällä aikajänteellä. Liittymistä puoltaa se, että kaikkien asiakasryhmien kanssa yhdessä kehitetty palvelu tarjoaa suuria käyttäjämääriä, jotka ovat yksityiselle toimijalle potentiaalisia asiakkaita. Lisäksi yhteistyö mahdollistaa yksityisten toimijoiden palvelujen näkymisen juuri kyseisen palvelun tarpeessa oleville ihmisille tai yrityksille. Työmarkkinatorilla liikkuva data ja sen rikastaminen mahdollistavat aivan uudenlaisten palveluiden ja liiketoimintojen syntymisen.

Leena toimii kehittämisasiantuntijana TE-digi –hankkeessa, jossa uudistetaan valtion työ- ja elinkeinopalveluita vuosina 2016-2020. Hankkeen näkyvimpiä osia ovat Työmarkkinatori ja asiakkaan sähköisten palvelujen ja prosessien uudistaminen. TE-digi hankkeen kehitystyö toteutetaan ketterällä sekä skaalautuvalla ohjelmisto- ja palvelukehityksen mallilla, jossa palvelun käyttäjät ovat mukana kehitystyössä.

Kirjoittaja Leena Rankila

  • Kehittämisasiantuntija, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Aiheeseen liittyvää