Johanna Pystynen

Tulevaisuuden asian­tun­ti­ja­työs­sä luovutaan perinteisistä työrooleista

12.05.2021 08:07

Johanna Pystynen on työssään henkilöstöjohtajana nähnyt, kuinka perinteisistä roolijaoista on siirrytty kohti tarvelähtöistä tehtävienjakoa parhaan mahdollisen osaamisen varmistamiseksi. Myös HR on mukana tässä muutoksessa.

”HR:n homma”, näin henkilöstöhallinto on usein koettu yrityksissä. HR on omissa osastoissaan ja hoitaa tiettyjä HR:lle kuuluvia tehtäviä. Mutta ei enää. Johanna Pystynen kuvailee HR:ää, että se on setti taitoja ja osaamista, joita voi olla myös muissa rooleissa toimivilla ihmisillä. Kun siirrytään tarvepohjaiseen työnjakoon roolipohjaisesta jaosta, insinöörit saattavat osallistua henkilöstön kehittämiseen tai vastaavasti HR voi olla mukana vaikka asiakaskonsultoinnissa tuomalla asiakkaalle lisäarvoa oman osaamisensa pohjalta.

Tulevaisuuden HR:n tärkein rooli on auttaa muutoksessa, jotta ihmiset pystyvät johtamaan itse itseään, ja HR:n tehtävänä on luoda rakenteet, jotka tukevat oman työn johtamista. Digitalisaation myötä HR:n perinteisen eli raportoivan työn määrä vähenee ja sen sijaan aikaa jää enemmän ihmisten tukemiseen, jotta he pärjäävät dynaamisessa työmaailmassa.

Ei ole aina itsestäänselvyys, että HR osallistuu yrityksen johtoryhmätyöskentelyyn kuten Pystynen. Joka tapauksessa, HR:n tulee muuttua entistä strategisemmaksi, jotta sen vaikutukset tuloksiin ymmärretään ja se voi vakiinnuttaa paikkansa kaikkien yritysten johtoryhmässä. Muutos on haasteellinen ja vaatii aikaa, mutta se on jo käynnissä. Koronatilanne on saattanut nopeuttaa tätä muutosta, sillä kun on kyse ihmisten jaksamisesta ja suoriutumisesta, ollaan hyvin inhimillisten asioiden äärellä. Tässä ajassa korostuu ihmisymmärrys, ja silloin HR:n rooli muuttuukin strategiseksi.

Tulevaisuuden työ asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä – viisi näkökulmaa

  1. Asiantuntijatyö tulee olemaan hybridimallista tai tarvelähtöistä. Kehitysprojektit ja luovatyö tarvitsevat ihmisten kohtaamista toimistolla. Muulloin optimoidaan ajankäyttöä ja toimitaan etänä.
  2. Työn merkityksellisyyden tärkeys kasvaa etätyöskentelyn aikakaudella entisestään. Jos sitä ei ole eikä sitä pystytä tuottamaan, ihmisen on helppo vaihtaa työpaikkaa.
  3. Työsuhteet muuttuvat. Voidaan tehdä työtä useille eri työnantajille, kun työ itsessään ei ole aikaan ja paikkaan sidoksissa eikä vaadi sitoutumista yhteen työnantajaan.
  4. Työroolit katoavat. Työtehtävät eivät enää liity rooleihin vaan ovat projekti- ja tarvepohjaisia, näin organisaatio saa aina parhaan mahdollisen kokoonpanon eri projekteihin, ja työntekijälle se mahdollistaa uudenlaisia urapolkuja.
  5. Ihmisten ja tiimien pitää olla itse vastuussa omasta työstään. Johdon tehtävä on luoda rakenne, joka tekee sen helpoksi.

Johanna Pystynen on yksi Esihenkilön työoikeus -teoksen (Alma Talent) kirjoittajista. Digitaalinen, päivitettävä hakuteos on jaettu selkeisiin osiin, jotka kattavat koko työsuhteen elinkaaren rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. Teoksen tekijät ovat varatuomari Harri Hietala, asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto sekä kasvatustieteiden maisteri Johanna Pystynen. Lisää ajankohtaista tietoa löydät Esihenkilötyön Verkkokirjahyllystä (Alma Talent), jossa on laaja ja jatkuvasti täydentyvä valikoima ammattikirjoja esimiestyön ja johtamisen eri osa-alueilta. Arjen esimiestaitojen lisäksi hyllystä löytyy teoksia muutoksen johtamisesta, osaamisen johtamisesta ja viestinnästä.

Aiheeseen liittyvää