Vuosi 2020 oli hankala – Menestyjä-pisteillä erotat parhaiten pärjänneet yritykset

10.03.2021 10:50

"Suomen taloudessa, kuten globaalissakin taloudessa, oli vuonna 2020 valtava shokki. Suomen bruttokansantuote kääntyi hienoisesta noususta 4,7 prosentin laskuun. Keväällä tulevaisuus näytti todella epävarmalta, mutta jälkeenpäin katsottuna voidaan todeta, etteivät pahimmat taantumapelot toteutuneet", sanoo Alma Talentin yritysanalyytikko Risto Pitkänen.

Loppukesästä ja syksyn aikana talous piristyi huomattavasti, vaikka toipumisen ennustetaan olevan hidasta edelleen. Suomen pankin ennusteen mukaan suomen talous kasvaa 2,7 prosenttia vuonna 2021 ja 2,4 prosenttia vuonna 2022.

"Keskimäärin suomalaisten pk-yritysten näkymät ovat positiiviset vuodelle 2021. Liikevaihto sekä kannattavuus kääntyy keskimäärin kasvuun, mutta epävarmuus monella toimialalla sumentaa tulevaisuuden hankkeiden näkymiä", Pitkänen kertoo.

Hankalina aikoina on tärkeää osoittaa oma pärjäämisensä. Yhteistyökumppaneille on hyvä näyttää, että oma liiketoiminta on vakaalla pohjalla ja tämä näkyy parhaiten Menestyjä-pisteistä, joilla arvioidaan laajasti yrityksen toimintaa kuuden eri osa-alueen pohjalta.

Menestyjä-pisteillä erottaa parhaimmat yritykset

"Menestyjiä tutkimalla huomaa, miten pisteet onnistuvat erottelemaan parhaiten pärjäävät yritykset", kertoo Pitkänen "Sijoitetun pääoman tuottoja tarkasteltaessa näkyy esimerkiksi, miten parhaimmissa Menestyjä-luokissa (80–100 pistettä) on merkittävän suuri osa parhaimpiin sijoitetun pääoman tuottoihin yltäneistä yrityksistä."

"Sama näkyy myös vähiten pisteitä saaneiden yritysten osalla – heikoimmat yritykset sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna osuvat alempiin luokkiin ja esimerkiksi bottom 10% yrityksistä suurin osa löytyy pisteiltä 0-10, jossa 65% yrityksistä kuuluu heikoimmin tuottavaan kymmenykseen", Pitkänen summaa.

Menestyjä-pisteytys perustuu laajaan yrityksen toiminnan analyysiin

Yritysten taloudellista menestystä tarkastellaan Menestyjä-pisteiden laskennassa kuuden eri osa-alueen pohjalta. Kullakin osa-alueella yritys saa pisteet omassa kokoluokassaan sekä vertailtuna kaikkiin Alma Talentin tietokannan yrityksiin ja oman toimialan muihin yrityksiin.

Luokituksen kyky indikoida tulevaa menestystä monipuolistaa luokituksen hyödynnettävyyttä verrattuna perinteiseen luottoluokitukseen. Menestyjäluokitus on hyvin informatiivinen arvioitaessa esimerkiksi avainasiakkaiden tai -kumppaneiden kokonaistaloudellista suoriutumista. 

Menestyjä-luokituksessa huomioidut liiketoiminnan tunnuspiirteet:

  • Kasvu - Liikevaihdon kasvu % (3 vuoden painotettu keskiarvo)
  • Kannattavuus - Sijoitetun pääoman tuotto %
  • Tulos - Nettotulos ennen veroja %
  • Maksuvalmius - Current ratio
  • Omavaraisuus - Omavaraisuusaste %
  • Riskinsietokyky - Kolmen muuttujan Z-luku

Millaisia Menestyjät ovat?

Menestyjä-yritys on suomalaisen kilpailukyvyn ja kehityksen tukipilari. Suomalaisista osakeyhtiöistä vain 6 prosenttia yltää Menestyjä-yritysten joukkoon. Menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä. 

Haluatko tarkistaa, kuuluuko yrityksesi Kauppalehden Menestyjiin? Tarkista Menestyjä-listaus tai ole yhteydessä: kl.sertifikaatit(at)kauppalehti.fi.

Aiheeseen liittyvää