Reaaliaikainen perintätieto tarjoaa isoja mahdollisuuksia

05.03.2024 17:02

Talouden hidastuminen ja epävarmuuden lisääntyminen ovat herättäneet huolta yritysten ja kuluttajien keskuudessa. Nopeasti muuttuvassa talousympäristössä yritysten maksukyvyssä tapahtuu äkillisiä muutoksia, mikä korostaa tarvetta mahdollisimman tuoreeseen tietoon. Kassankierron optimointi ja liiketoiminnan ohjaaminen reaaliaikaisen datan avulla on entistä tärkeämpää. Reaaliaikainen perintätieto tarjoaa arvokasta tietoa yritysten maksukäyttäytymisestä ja mahdollisista luottoriskeistä.

Ota Intrumin perintäluokitus 30 päiväksi veloituksetta Analysaattoriin

Kun tarkastelemme yrityksen taloudellista tilannetta, on helppo hukkua tilinpäätöstietojen viidakkoon ja menneeseen dataan. Entä jos haluaisit nähdä yrityksen maksukyvyn reaaliajassa, jotta tiedät voitko myydä uudelle asiakkaalle luotolla? Reaaliaikainen perintätieto avaa näkymän yrityksen maksukykyyn välittömästi.

Reaaliaikainen perintätieto kertoo yrityksen tämänhetkisen maksukyvyn

Yrityksen luottokelpoisuutta arvioidessa tilinpäätöstiedot ovat tärkeitä, mutta ne eivät kerro koko tarinaa. Staattiset tilinpäätöstiedot kuvaavat tilannetta tilinpäätöshetkellä, mutta eivät välttämättä anna kuvaa nykytilanteesta.

Maksuviiveet eli perintäsaatavat ovat markkinoiden reaaliaikaisinta tietoa yritysten maksukäyttäytymisestä ja niiden ilmaantuminen on yleensä ensimmäinen merkki maksuvaikeuksista. Perintätieto antaa tietoa yrityksen maksukyvyn heikentymisestä jo 30–50 päivää ennen julkisten maksuhäiriömerkintöjen syntymistä. Siten se voi ennustaa konkurssinkin jo hyvissä ajoin ennakkoon. Intrumin perintätieto kattaa yli 95 prosenttia Suomen yrityksistä. Perintätiedot suhteutetaan yrityksen kokoon ja sen perusteella annetaan maksukykyluokitus.

Perintätietoa voi hyödyntää uusien asiakkaiden, nykyisten asiakkaiden ja koko asiakaskannan maksukyvyn arvioinnissa. Eikä pidä unohtaa tavarantoimittajia, myös heidän maksukykynsä on syytä tarkistaa ennakkoon. Näin voit ennakoida ja välttää luottoriskejä huomattavasti tehokkaammin kuin maksuhäiriöihin ja tilinpäätöstietoihin pohjaten.

Analysoi Ana­ly­saat­to­ril­la yritysten maksukykyä

Huoli asiakkaiden maksukyvystä on aiheellinen, ajautuihan viime vuonna konkurssiin ennätysmäärä yrityksiä. Yrityksillä on isoja kassahaasteita ja se näkyy hidastuneesta talouden aktiivisuudesta huolimatta perintämäärissä ja erityisesti perintäsaatavien kasvaneissa pääomissa. Tiedämme, että rakennusala on kriisissä, mutta perintäsaatavien kärjessä on myös majoitus- ja ravitsemustoiminta.

Luottokauppaa tehdessä on hyvä varmistaa asiakkaan maksukyky ja seurata erityisen tarkasti olemassa olevaa asiakaskantaa. Alma Talentin Analysaattorista voi tarkastaa jokaisen yrityksen reaaliaikaisen perintätietojen tilanteen ja tutkia tilinpäätöstietoja, jotta voidaan saada kattavampi kuva yrityksen luottokelpoisuudesta ja maksukyvystä.

Analysaattorissa perintäsaatavat esitetään helposti ymmärrettävällä tavalla. Yrityksien maksuviiveiden tilanne esitetään 5-portaisella perintäluokituksella, jonka avulla yrityksen tämänhetkinen tilanne käy selväksi nopeasti. Voit ottaa Intrumin perintäluokituksen käyttöön Analysaattorissa veloituksetta 30 päivän ajaksi.

Ota Intrumin perintäluokitus kokeiluun 30 päivän ajaksi

Kirjoittaja Jaana Jussila, Intrum

Aiheeseen liittyvää