Helmikuussa 2023 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

02.02.2023 10:25

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan helmikuussa 2023.

Helmikuussa tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset. Tätä listausta varten Suomen Säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 132/2023, joka on ilmestynyt 1.2.2023.

 • Valmisteverotuslaki on muutettu L:lla 1213/2021 ja L:lla 961/2022.
 • L oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä on muutettu L:lla 1214/2021.
 • Ulkomaalaislaki on muutettu L:lla 1167/2022.
 • VeroHp yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvosta vuonna 2017 on korvattu Hp:lla 66/2023.
 • L rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä on muutettu L:lla 73/2023.
 • Rikosrekisterilaki on muutettu L:lla 74/2023.
 • Pakkokeinolaki on muutettu L:lla 75/2023.
 • L Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 76/2023.
 • Uusi TPA eräiden uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla TPA:lla 86/2023.
 • Uusi L maa-asemista ja eräistä tutkista 96/2023.
 • L avaruustoiminnasta on muutettu L:lla 97/2023.
 • L sakon täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 98/2023.
 • Uusi L verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta L:lla 99/2023.
 • L sakon täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 100/2023.
 • Uusi L eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista 102/2023.
 • L eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta on muutettu L:lla 103/2023.
 • L digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on muutettu L:lla 104/2023.
 • L sähköisen viestinnän palveluista on muutettu L:lla 105/2023.
 • L liikenteen palveluista on muutettu L:lla 107/2023.
 • L rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta on muutettu L:lla 114/2023.
 • Uusi VNA rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta 115/2023.
 • Uusi SosTMA pakkauskokojen vastaavuudesta 125/2023.
 • VNA eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta on muutettu VNA:lla 129/2023.
 • VNA viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista on muutettu VNA:lla 131/2023.
Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää