KHO antoi ratkaisun tuot­ta­jao­suus­kun­nan osuuksien arvostamisesta maataloutta harjoittavan yhtiön tu­lo­ve­ro­tuk­ses­sa

06.06.2023 10:19

A Oy oli lihantuotantoa harjoittava muu kuin julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka tulos laskettiin tuloverotusta toimitettaessa maatilatalouden tuloverolain mukaan. A Oy oli B osuuskunnan jäsen. B osuuskunta oli julkisesti noteeraamaton tuottajaosuuskunta, jonka tarkoituksena oli harjoittaa jäsenten maatalouden tukemiseksi muun ohella teuraskarjan hankintaa. B osuuskunnan sääntöjen mukaan jäsenet olivat pääsääntöisesti velvollisia toimittamaan tuottamansa eläintuotteet ja välityseläimet osuuskunnan osoittamalle taholle.

Asiassa oli ratkaistavana, miten A Oy:n omistamat B osuuskunnan osuudet oli arvostettava, kun määritetään A Oy:n nettovarallisuuden määrä yhtiön osakkeen matemaattisen arvon laskemista varten.

Koska A Oy oli tuloverolain 33 b §:n 1 momentissa tarkoitettu osakeyhtiö, sen osakkeen matemaattinen arvo laskettiin varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 2 luvun säännösten mukaan. Koska maatilatalouden tuloverolaissa ei ollut säännöksiä, joiden nojalla osakeyhtiön harjoittaman maatalouden varat olisi jaettu käyttö-, vaihto- tai rahoitusomaisuuteen, yhtiön varat oli arvostettava varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 2 luvun 3 §:n 8 momentin mukaisesti soveltuvin osin sanotussa pykälässä tarkoitetulla tavalla. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että B osuuskunnan osuudet rinnastuivat osakeyhtiön osakkeiseen, kun määritettiin maataloutta harjoittavan A Oy:n nettovarallisuuden määrää, ja että osuudet oli siten arvostettava varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 § 6 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu verovuosille 2022 ja 2023.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:58 Suomen Laki -hakupalvelussa

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää