KHO antoi ratkaisun luottamusmiehen oikeudesta tulla kuulluksi ir­ti­sa­no­mi­seen­sa liittyvien selvitysten johdosta

02.06.2023 09:34

Luottamusmiesasemassa olevan viranhaltijan irtisanominen viranhaltijasta johtuvasta syystä edellyttää sitä, että luottamusmiehen edustamien viranhaltijoiden ja työntekijöiden enemmistö antaa suostumuksensa irtisanomiseen. Enemmistön suostumus ei kuitenkaan ollut viranhaltijalaissa tarkoitettu irtisanomisen syy, jota viranhaltijalain mukainen kuulemisvelvoite koskee. Vaatimusta kuulla viranhaltijaa suostumukseen liittyvästä selvityksestä ennen irtisanomispäätöksen tekemistä ei voitu perustaa myöskään hallintolain asianosaisen kuulemista ja asian selvittämistä koskevien säännösten täydentävään soveltamiseen. Viranhaltijan oikeusturva edellytti kuitenkin, että hän saa viimeistään muutoksenhakuvaiheessa tiedon kyseisestä selvityksestä. Hallinto-oikeuden ei olisi tullut kumota irtisanomispäätöstä virheellisessä järjestyksessä syntyneenä sillä perusteella, että viranhaltijalle ei ennen irtisanomispäätöksen tekemistä ollut varattu tilaisuutta lausua suostumusta koskevasta selvityksestä.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:54 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää