KHO arvioi lossihankkeen yh­teen­so­pi­vuut­ta vesilain sääntelyn kanssa

05.09.2023 09:16

Aluehallintovirasto oli myöntänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) vesilain mukaisen luvan vetovaijerien ja sähkökaapelin asentamiseen lossiväylälle kahden saaren välille. Hankkeen tarkoituksena oli korvata dieselkäyttöinen lossi uudella sähkökäyttöisellä lossilla.

Sähkökäyttöisen lossin ollessa liikkeessä sen vetovaijerit nousivat vedenpinnan yläpuolelle. Asiassa oli arvioitava, vaaransivatko vetovaijerit tästä syystä yleistä turvallisuutta siten, että luvan myöntämiselle oli vesilaissa tarkoitettu ehdoton este.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että vesilakiin oli lain esitöiden mukaan sisällytetty ehdoton luvanmyöntämiseste erityisesti suurhankkeiden yleistä toteuttamistapaa ohjaavan vaikutuksen vuoksi. Nyt esillä olevassa tapauksessa hankkeesta vesiliikenteelle aiheutuva vaara rajoittui puheena olevalle lossiväylälle ja sen välittömään läheisyyteen. Koska vaara kohdistui tiettyyn vesialueeseen, sen käyttäjien voitiin perustellusti edellyttää olevan tietoisia vaarasta ja varautuvan siihen. Kyseinen lossihanke ei siten vaarantanut yleistä turvallisuutta vesilaissa tarkoitetulla tavalla, eikä ehdotonta estettä luvan myöntämiselle ollut.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:77 Suomen Laki -hakupalvelussa (ruotsinkielinen ratkaisu).

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää