KHO arvioi osayleiskaavan perusteena olleiden selvitysten riittävyyttä ve­sis­tö­vai­ku­tus­ten arvioimiseksi

25.09.2023 09:33

Osayleiskaavassa oli osoitettu mineraaliesiintymän hyödyntämistä varten kaivosalue (EK) ja annettu aluevaraukseen liittyviä kaavamääräyksiä.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko osayleiskaava perustunut riittäviin selvityksiin kaavan toteuttamisesta aiheutuvien vesistövaikutusten arvioimiseksi.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että osayleiskaavalla ratkaistiin maankäytölliset edellytykset sijoittaa kaivostoimintaa kysymyksessä olevalle alueelle. Osayleiskaavaa laadittaessa oli tullut selvittää suunnitellun maankäytön merkittävät vaikutukset sillä tavoin ja siinä laajuudessa kuin se yleiskaavan suunnittelutarkkuus huomioon ottaen oli tarpeen ja mahdollista. Laadittujen selvitysten perusteella oli voitava varmistua siitä, että yleiskaavalle maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut sisältövaatimukset täyttyvät.

Kaavoitukseen nähden erillisissä lupamenettelyissä tuli kuitenkin lopullisesti ratkaistavaksi edellytykset harjoittaa suunniteltua kaivostoimintaa alueella. Näissä menettelyissä tuli yksityiskohtaisesti selvitettäväksi toiminnan tekniset vaatimukset ja ympäristökuormituksen sallittavuus sekä tarpeellisten määräysten antaminen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Vastaavia selvityksiä ei voitu edellyttää sen arvioimiseksi, täyttikö puheena oleva osayleiskaava maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut yleiskaavan sisältövaatimukset.

Asiassa oli kysymys myös sen arvioimisesta, aiheutuiko osayleiskaavasta maanomistajille ja elinkeinonharjoittajille kohtuutonta haittaa.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:87 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää