KHO: Asianosaisella ei ollut oikeutta tiedonsaantiin asian esittelijän oi­keu­den­käyn­tia­sia­kir­joi­hin tekemistä merkinnöistä

20.09.2023 09:40

Asianosainen oli pyytänyt hallinto-oikeudelta valitusasian oikeudenkäyntiasiakirjoista laadittua koostetta, johon valitusasian ratkaisukokoonpanon esittelevä jäsen oli tehnyt korostuksia ja huomautuksia, sekä esittelevän jäsenen laatimaa oikeustapauskoostetta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että esittelevän jäsenen laatimiin asiakirjakoosteisiin merkityt esittelevän jäsenen kommentit ja mielipiteet olivat osia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 15 §:ssä tarkoitetusta asianosaisten ja yleisön läsnä olematta käydystä neuvottelusta, joka on pidettävä salassa. Samoin esittelijän koostama oikeuskäytäntö oli oikeudellisten seikkojen arvioimiseksi koostettua aineistoa, joka kuului oikeudenkäynnin neuvottelusalaisuuden piiriin.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan asianosaisella ei ole oikeutta saada tietoa oikeudenkäyntiasiakirjoista siltä osin kuin niihin sisältyy tietoja mainitun lain 15 §:ssä tarkoitetusta hallintotuomioistuimen neuvottelusta. Näin ollen hallinto-oikeuden ylituomari oli voinut hylätä asianosaisen tietopyynnön. Vaikka asiakirjakoosteisiin sisältyi jäljennöksiä julkisista oikeudenkäyntiasiakirjoista, joihin asianosaisella sinänsä oli oikeus, tietopyyntö oli voitu hylätä kokonaisuudessaan, koska sen ei voitu katsoa kohdistuneen alkuperäisiin oikeudenkäyntiasiakirjoihin, vaan nimenomaan niihin merkintöihin, jotka esittelevä jäsen oli oikeudenkäyntiasiakirjojen jäljennöksiin tehnyt.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:86 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää