KHO ei hyväksynyt Itävallasta saatua ampuma-aseiden deak­ti­voin­ti­to­dis­tus­ta

07.09.2023 09:14

Tuomio perustui EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuun.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko poliisilaitoksen tullut tunnustaa Itävallasta Suomeen siirretyistä aseista Itävallassa annettu deaktivointitodistus osoitukseksi ampuma-aseiden tekemisestä pysyvästi ampumakelvottomiksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden asiassa tekemän ennakkoratkaisupyynnön johdosta annetun unionin tuomioistuimen tuomion perusteella korkein hallinto-oikeus katsoi, että ainoastaan deaktivointia koskevassa täytäntöönpanoasetuksessa 2015/2403 tarkoitettuun komission luetteloon merkityn tarkastusyksikön antamaa deaktivointitodistusta voitiin pitää asetuksessa tarkoitettuna todistuksena, joka toisen jäsenvaltion viranomaisen tuli tunnustaa. Kun asiassa esitetyt deaktivointitodistukset eivät täyttäneet sanottua vaatimusta, poliisilaitoksen ei ollut tullut tunnustaa ja hyväksyä esitettyjä todistuksia osoituksena ampuma-aseiden deaktivoinnista.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:79 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää