KHO: ELY-keskuksella ei ollut oikeutta valittaa ase­ma­kaa­va­muu­tok­ses­ta

02.10.2023 10:04

Asemakaavamuutoksessa ammoniakkia jäähdytykseen käyttävän mehutehtaan läheisyydessä olevan yhden tontin käyttötarkoitus muutettiin toimistorakennuksesta osittain asuinkäyttöön.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko ELY-keskuksella oikeus valittaa asemakaavamuutoksesta. Asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös ei ollut asemakaavan sisältö ja kaava-alueen sijainti huomioon ottaen maankäyttö- ja rakennuslain 18 §:n 2 momentissa tarkoitettu vaikutuksiltaan valtakunnallinen tai merkittävä maakunnallinen asia. ELY-keskuksen valitusoikeuden perusteeksi ei ilmennyt myöskään tapauskohtaista ympäristönsuojelulain mukaista yleisen edun valvontaan liittyvää perustetta, kun otettiin huomioon laitoksen onnettomuusvaarasta saatu selvitys, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston asiassa kemikaalien turvallisuudesta vastaavana valvontaviranomaisena antama lausunto ja laitoksen sijainti jo nykyisellään asutuksen läheisyydessä. ELY-keskuksella ei ollut asiassa valitusoikeutta.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:88 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää