KHO hylkäsi apu­lais­tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun valituksen koskien yrityksen työ­hön­ot­to­pro­ses­sis­sa keräämiä henkilötietoja

12.09.2023 09:35

Asiassa esitettyä selvitystä ei voitu pitää riittävänä sen osoittamiseksi, että yhtiö olisi yleisen tietosuoja-asetuksen tultua voimaan kerännyt tarpeettomia henkilötietoja.

Tietosuojavaltuutetun toimistolle oli tehty kantelu, joka koski henkilötietojen keräämistä A Oy:n työhönottoprosessissa. Tietosuojavaltuutetun toimisto oli kantelun johdosta selvittänyt asiaa kahdella yhtiölle osoittamallaan selvityspyynnöllä. Yhtiö oli jälkimmäiseen selvityspyyntöön antamassaan vastauksessa kiistänyt keränneensä työnhakijoiden henkilötietoja tietosuoja-asetuksen vastaisesti sen jälkeen, kun tietosuoja-asetus oli tullut sovellettavaksi.

Asiassa oli arvioitava, oliko tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio voinut saamansa selvityksen perusteella määrätä yhtiölle hallinnollisen seuraamusmaksun tietosuojasäännösten rikkomisen johdosta. Hallinnollinen seuraamusmaksu oli määrätty 12 000 euron suuruisena.

Kun otettiin huomioon hallinnolliseen seuraamusmaksuun liittyvä viranomaisen korostunut selvitysvelvollisuus ja syyttömyysolettama, sekä se, että viranomaisella eli tässä tapauksessa tietosuojavaltuutetulla olisi ollut mahdollisuus hankkia selvitystä siitä, oliko yhtiö rikkonut tietosuojasääntelyä, korkein hallinto-oikeus totesi, ettei asiassa esitettyä selvitystä voitu pitää riittävänä sen osoittamiseksi, että yhtiö olisi päätöksessä esitetyllä ajanjaksolla kerännyt tarpeettomia henkilötietoja ilman lainmukaista käsittelyperustetta. Hallinto-oikeuden päätöstä, jolla seuraamuskollegion päätös hallinnollisen seuraamusmaksun määräämisestä oli kumottu, ei siten ollut syytä muuttaa.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:82 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää