KHO kumosi päätöksen kunnanjohtajan irtisanomisesta

18.08.2023 09:09

Irtisanomiselle ei ollut asiallista ja painavaa syytä.

Kunnanvaltuusto oli irtisanonut kunnanjohtajan viranhaltijalain 35 §:n 1 momentin nojalla. Aikaisemmin samana vuonna valtuustossa oli äänestetty kunnanjohtajan luottamuksesta, mikä ei kuitenkaan johtanut kuntalain 43 §:n mukaisen irtisanomisasian valmisteluun.

Kuntalaissa ei ole säädetty kunnanjohtajan irtisanomisesta tyhjentävästi vaan kunnanjohtaja voidaan irtisanoa myös viranhaltijalain mukaisilla perusteilla. Kunnanjohtajan organisatorisesta erityisasemasta ei kuitenkaan seuraa, että hänen viranhaltijalain mukainen irtisanomissuojansa olisi heikompi kuin muiden viranhaltijoiden. Johtavaan asemaan kuuluva korostunut edellytys työnantajan luottamuksesta otetaan huomioon vastaavalla tavalla irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa kuin muidenkin kunnan johtavien viranhaltijoiden kohdalla.

Korkein hallinto-oikeus arvioi saatua näyttöä siten, että työnantaja ei ollut osoittanut viranhaltijan johtava asema huomioon ottaenkaan asiallista ja painavaa syytä virkasuhteen irtisanomiselle.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:72 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää