KHO: Posti Oy:lle tuli määrätä seuraamusmaksu tie­to­suo­ja­sään­nös­ten rikkomisesta

12.09.2023 09:23

Asiassa oli kysymys siitä, oliko Posti Oy:n sähköisen osoitteenmuutospalvelun yhteydessä suorittama henkilötietojen käsittely ollut yleisessä tietosuoja-asetuksessa edellytetyn mukaisesti läpinäkyvää ja oliko yhtiö toimittanut sähköisten muuttoilmoitusten tekemisen yhteydessä rekisteröidyille eräät tiedot oikea-aikaisesti. Kysymys koski tietoa siitä, että muuttuneet yhteystiedot samalla päivittyivät tietyille organisaatioille, sekä tietoa siitä, että rekisteröidyllä eli muuttoilmoituksen tekijällä oli oikeus kieltää mainittu yhteystietojen luovuttaminen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artiklan 1 kohdassa ja 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa, joissa käytetään ilmaisua ”tietojen toimittaminen”, edellytettiin rekisterinpitäjältä aktiivisia toimenpiteitä sanotuissa kohdissa tarkoitettujen tietojen saattamiseksi rekisteröityjen tietoon. Posti Oy:n ei käsillä olleen asian olosuhteissa voitu katsoa saattaneen tietoja edellä tarkoitetusta tietojen luovuttamisesta tietyille organisaatioille ja oikeudesta kieltää mainittu yhteystietojen luovuttaminen aktiivisin toimenpitein ja selkeästi niille sähköisen muuttoilmoituksen tehneille henkilöille, jotka eivät olleet saaneet postinohjauspalveluiden tuote-ehtoja hyväksyttäväkseen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi lisäksi, että seuraamuskollegio oli yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisen takia voinut määrätä Posti Oy:lle 100 000 euron suuruisen hallinnollisen seuraamusmaksun. Keskeisimpänä seikkana seuraamusmaksun määräämisen edellytyksiä koskevassa korkeimman hallinto-oikeuden arvioinnissa oli se, että yhtiön sähköisellä osoitteenmuutospalvelulla, jota voitiin käyttää samalla myös muuttoilmoituksen tekemiseen Digi- ja väestötietovirastolle, oli erittäin paljon käyttäjiä, ja oli oletettavaa, että käyttäjien tietotekniset valmiudet vaihtelivat.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:81 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää