Kirjanpitolain uudistus helpottaa ulkomaisten yritysten ve­ro­vel­vol­li­suu­den selvittämistä Suomessa

11.03.2022 08:00

Valtioneuvosto esittää vahvistettavaksi muutosta kirjanpitolakiin. Lakimuutoksen avulla viranomaiset voivat nykyistä helpommin selvittää, tulisiko ulkomaisten yritysten maksaa veroja Suomeen. Kirjanpitolain uudistus on yksi hallituksen toimenpiteistä harmaan talouden torjumiseksi.

Eduskunta hyväksyi 10.3.2022 hallituksen esityksen kirjanpitolain muutoksesta. Laki siirtyy seuraavaksi Tasavallan presidentin vahvistettavaksi ja astuu voimaan 1.4.2022.

Suomalaiset viranomaiset voivat aiempaa helpommin selvittää, onko ulkomaisilla yrityksillä liiketoimintaa Suomessa ja tuleeko niiden maksaa Suomeen veroja. Käytännössä Suomen vero- ja tulliviranomaisilla on jatkossa helpompi saada käyttöönsä ulkomaisen yrityksen kirjanpitoaineistoa. Lakiuudistus asettaa ulkomaalaiset yritykset samaan asemaan viranomaisten tiedonsaantimahdollisuuden osalta kuin suomalaiset yritykset. 

Mikäli ulkomaisella yrityksellä on liiketoimintaa Suomessa tai sen ulkomailla harjoittamaa liiketoimintaa johdetaan tosiasiallisesti Suomesta, ulkomainen yritys on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidosta saatavaa informaatiota voidaan käyttää perustana yrityksen verotukseen Suomessa. Lailla ei aseteta uusia velvoitteita Suomessa perustetuille ja rekisteröidyille yrityksille.

Lakimuutos helpottaa harmaan talouden torjuntaa

Hallitus torjuu harmaata taloutta laajalla toimenpideohjelmalla. Kirjanpitolain uudistus on yksi toimenpide harmaan talouden vastaisissa toimissa.

”Lakimuutos mahdollistaa, että suomalaisia ja ulkomaisia yrityksiä kohdellaan tasavertaisesti sekä kirjanpitovelvollisuuden että verotuksen osalta. Tämä on tärkeä uudistus, jolla torjutaan harmaata taloutta ja verojen välttelyä”, sanoo työministeri Tuula Haatainen.

Lakiuudistuksen valmistelussa kuultiin eri sidosryhmiä ja asiantuntijoita. Lakiuudistusta pidettiin laajasti tarpeellisena ja hyvänä.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää