KKO antoi oi­keu­den­käyn­ti­me­net­te­lyä koskevan en­nak­ko­pää­tök­sen 

09.10.2023 09:36

Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi huumausainerikoksen valmistelun ja törkeän huumausainerikoksen. Valituksessaan hovioikeudelle A vaati pääkäsittelyn toimittamista ja nimesi henkilötodistelua. Hovioikeus hylkäsi pääkäsittelypyynnön suullisen todistelun vastaanottamiseksi mutta toimitti niin sanotun suppean pääkäsittelyn A:n kuulemiseksi. 

Korkein oikeus katsoi, että hovioikeus oli tosiasiallisesti ottanut pääkäsittelyssä vastaan suullista todistelua A:n kertomuksen osalta sekä arvioinut näyttöä sen perusteella ja että hovioikeudessa oli siten tapahtunut menettelyvirhe. 

Korkein oikeus arvioi, oliko käräjäoikeuden vastaanottaman näytön arvioinnin oikeellisuudesta kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella jäänyt mitään varteenotettavaa epäilystä, ja katsoi, että hovioikeuden olisi tullut toimittaa pääkäsittely myös suullisen todistelun vastaanottamiseksi törkeän huumausainerikoksen mutta ei huumausainerikoksen valmistelun osalta. Asia palautettiin törkeän huumausainerikoksen osalta hovioikeuteen. 

Lue koko tapaus KKO:2023:72 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää