KKO antoi ratkaisun Anneli Auerin tuo­mion­pur­ku­ha­ke­muk­sen julkisuudesta

30.05.2023 09:29

Ai­kai­sem­min sa­lai­sek­si mää­rät­ty ai­neis­to py­syy tois­tai­sek­si sa­lai­se­na. Uusi ai­neis­to on osin jul­kis­ta. 

Korkeimmassa oikeudessa on käsiteltävänä Anneli Auerin ja toisen henkilön hakemus seksuaali- ja väkivaltarikoksia koskevan Turun hovioikeuden tuomion purkamiseksi. Hakemuksen liitteenä on esitetty hakemuksen kohteena olevat hovioikeuden ja käräjäoikeuden tuomiot, aikaisemmin salassa pidettäväksi määrättyjä oikeudenkäyntiasiakirjoja sekä uutta aineistoa. 

KKO totesi, että tuomioiden salassapitomääräykset voidaan ottaa arvioitavaksi vasta tuomioiden purkamista koskevan harkinnan yhteydessä. Myöskään muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen osalta salassapidon uudelleen arvioinnin ei katsottu olevan perusteltua asian käsittelyn tässä vaiheessa. Aikaisemmat salassapitoa koskevat määräykset pysyvät siten toistaiseksi voimassa. 

Korkein oikeus määräsi hakemuksen sekä esitetyn uuden aineiston osin salassa pidettäväksi. Asian käsittely jatkuu KKO:ssa, kun syyttäjä ja hakemuksen kohteena olevan tuomion asianomistajat ovat antaneet vastauksensa tuomion purkamista koskevaan vaatimukseen. 

Lähde Korkeimman oikeuden tiedote 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää