KKO antoi todistajan kiel­täy­ty­mi­soi­keut­ta koskevan en­nak­ko­pää­tök­sen 

26.10.2023 10:31

Sisarukset A ja B olivat käräjäoikeudessa syytteessä yhdessä tehdystä murhasta. Syyttäjä oli nimennyt heidät molemmat asianosaisina kuultaviksi todistelutarkoituksessa. A tai B olivat kieltäytyneet kuulemisestaan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus oli ottanut heidän esitutkinnassa antamansa kertomukset vastaan näyttönä videotallenteelta. Käräjäoikeus oli lukenut teon A:n syyksi ja hylännyt B:tä koskevan syytteen. A oli valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. B:n osalta käräjäoikeuden tuomio oli jäänyt lainvoimaiseksi. Syyttäjä oli nimennyt B:n todistajaksi hovioikeudessa. B oli kieltäytynyt todistamasta, koska hän oli A:n sisar. 

Korkein oikeus katsoi, että B:n esitutkintakertomusta ei saanut hovioikeudessa käyttää todisteena, kun B oli kieltäytynyt häntä ensi kertaa tuomioistuimessa todistajana kuultaessa todistamasta sisartaan koskevassa asiassa. 

Korkeimman oikeuden arviointia

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistamisen jälkeen on käynyt mahdolliseksi, että asian edetessä muutoksenhakuasteeseen asianosaisen asema muuttuu vastaajasta todistajaksi siten kuin tässä tapauksessa on käynyt. Kun käräjäoikeuden syytteen hylkäävä tuomio on jäänyt B:n osalta lainvoimaiseksi, häntä on syyttäjän pyynnöstä ollut tarkoitus kuulla todistajana hovioikeudessa käsiteltäessä A:n samaa syytekohtaa koskevaa valitusta. Tällöin B on ilmoittanut kieltäytyvänsä rikosasian vastaajan sisarena lausumasta asiassa mitään. Hovioikeuden on tässä tilanteessa tullut arvioida B:n kieltäytymistä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 17 §:n 1 momentissa säädetyn todistajan kokonaiskieltäytymisoikeuden perusteella eikä arviointia ole siten tullut tehdä soveltamalla oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 25 §:ää laittomasti hankitun todisteen hyödyntämisestä. 

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 17 §:n 2 momentin nojalla todistaja ei voi peruuttaa suostumustaan, jos hän on suostunut todistamaan tuomioistuimessa. Lainkohdan sanamuodon perusteella todistaja voi käyttää 1 momentin mukaista oikeuttaan vaieta vielä silloin, kun häntä kuullaan ensimmäisen kerran todistajana tuomioistuimessa. B on ollut ensimmäistä kertaa kuultavana todistajana vasta hovioikeudessa, joten hänellä on ollut mainitun säännöksen mukaisesti oikeus vaieta, kun syytteessä rikoksesta on ollut hänen sisarensa. Käräjäoikeudessa B:ta ei ole kuultu todistajana, vaan asianosaisena. Tämän vuoksi hän ei ole voinut vedota 17 §:n 1 momentin mukaiseen todistajan kokonaiskieltäytymisoikeuteen vielä käräjäoikeudessa. 

Koska B:tä on kuultu ensimmäistä kertaa todistajana hovioikeudessa, hän on vasta tuolloin voinut käyttää tehokkaasti oikeuttaan kieltäytyä vastaajan sisarena kertomasta asiassa mitään. B:n kieltäytymisoikeutta todistajana ei ole ollut sallittua kiertää käyttämällä todisteena hänen esitutkinnassa tallennettua kertomustaan. 

Lue koko tapaus KKO:2023:79 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää