KKO: Asianosaisella oli oikeus vii­väs­ty­mis­hy­vi­tyk­seen 

30.05.2023 09:52

Huoneenvuokraa koskevan riita-asian käsittely oli kestänyt kahdessa oikeusasteessa lähes viisi vuotta. Käräjäoikeudessa asiaa oli käsitelty yli kaksi vuotta kymmenen kuukautta, mihin sisältyi asian käsittelyssä ollut passiivinen jakso ja sitä seurannut työtilanteen ruuhkautumisesta aiheutunut valmisteluistunnon siirtäminen. 

Korkein oikeus katsoi, että asian käsittely oli kestänyt pitempään kuin asian laatuun ja laajuuteen nähden olisi ollut kohtuullista. Tuomioistuinten yleinen ja pitkäaikainen ruuhkautuminen ei oikeuttanut käsittelyajan pitenemistä. Oikeudenkäynti oli viivästynyt valtion vastuulla olevista syistä yhden vuoden. Asianosaisella oli oikeus 1 500 euron viivästymishyvitykseen. 

Hyvityksen määrä

A ja B ovat vaatineet, että hyvitystä määrätään heille kummallekin erikseen 1 500 euroa yhden vuoden viivästymisen ajalta ja lisäksi 2 000 euroa korotuksena sen vuoksi, että asia on koskenut heidän terveysongelmiaan. 

Hyvityslain 6 §:n 2 momentin mukaan hyvityksen määrä on 1 500 euroa vuodessa kultakin vuodelta, jona oikeudenkäynti on tuomioistuimen tai viranomaisen vastuulla olevasta syystä viivästynyt. Hyvityksen yhteismäärää korotetaan enintään 2 000 eurolla, jos pääasia on erityisen merkittävä asianosaiselle. Asiaa pidetään erityisen merkittävänä, jos se liittyy välittömästi henkilön terveyteen, toimeentuloon, oikeudelliseen asemaan tai muuhun vastaavaan seikkaan. 

Korkein oikeus on edellä katsonut, että A:n ja B:n kanteessa on ollut kysymys jälkikäteisestä taloudellisesta korvauksesta tilanteessa, jossa A:n ja B:n terveydelle, asumiselle tai taloudelliselle tulevaisuudelle ei ole aiheutunut välitöntä vaaraa. Pääasia ei ole hyvityslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla erityisen merkittävä A:lle ja B:lle, eikä heillä siten ole oikeutta hyvityksen korotukseen. Koska oikeudenkäynti on viivästynyt valtion vastuulla olevasta syystä vuodella, A:lla ja B:llä on kummallakin oikeus 1 500 euron hyvitykseen. 

Lue koko ratkaisu KKO:2023:36 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää