KKO ei myöntänyt valituslupaa Airiston murhajutussa 

09.01.2024 09:09

Kor­kein oi­keus ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­paa Tu­rus­sa 3.8.1994 ta­pah­tu­nees­ta mur­has­ta elin­kau­dek­si van­keu­teen tuo­mi­tul­le hen­ki­löl­le. 

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 27.5.2022 vuonna 1953 syntyneen henkilön elinkaudeksi vankeuteen 3.8.1994 Turussa tehdystä murhasta. Käräjäoikeus katsoi syytetyn surmanneen purjeveneeseensä houkuttelemansa asianomistajan ampumalla häntä kahdesti. Hovioikeus ei 14.6.2023 antamassaan tuomiossa muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. 

Murhasta tuomittu vaati KKO:ssa syytteen hylkäämistä. Valituslupahakemus hylättiin. 

Lähde Korkeimman oikeuden tiedote 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää