KKO hylkäsi syytteen ampuma-aserikoksesta  

02.10.2023 10:22

A oli tilannut ulkomailta ilma-aseen, joka toimi kokoon puristetun hiilidioksidikaasun paineella. Aseen piipun pienin sisähalkaisija oli yli 6,35 millimetriä ja aseen ammuksina käytettiin kuulia. 

Korkein oikeus katsoi, ettei asiassa esitetty selvitys osoittanut, että ase olisi suunniteltu ja tarkoitettu ampumaan metalliluoteja. Asetta ei siksi ollut pidettävä ampuma-aselaissa tarkoitettuna tehokkaana ilma-aseena, joka on luvanvarainen. A:han kohdistettu syyte ampuma-aserikoksesta hylättiin. 

Korkeimman oikeuden arviointia

Korkein oikeus katsoo, että HDR 50:n valmistajan ilmoittamat tiedot eivät tue johtopäätöstä, että ase olisi suunniteltu ja tarkoitettu ampumaan metalliluoteja. Aseesta esitetty tekninen selvitys ei sekään osoita muuta, vaikka metalliammusten käyttäminen aseessa voi ainakin kertaluontoisesti olla mahdollista. HDR 50:n tehosta esitetty selvitys puolestaan osoittaa, että kyseinen ase on teholtaan selvästi heikompi kuin pienimmät markkinoilla myynnissä olevat luvanvaraiset ilma-aseet. Yhteenvetona Korkein oikeus katsoo, että HDR 50 -ilma-asetta ei ole osoitettu suunnitellun ja tarkoitetun käytettäväksi metalliluotien ampumiseen. Asetta ei ole siten pidettävä ampuma-aselain 2 a §:ssä tarkoitettuna tehokkaana ilma-aseena. Syyte ampuma-aserikoksesta on sen vuoksi hylättävä. 

Lue koko tapaus KKO:2023:67 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää