KKO hylkäsi vaatimuksen li­sä­kor­vauk­ses­ta työtapaturmassa aiheutuneesta pysyvästä haitasta 

23.11.2023 09:45

A:lle oli jäänyt työtapaturmassa aiheutuneesta vammasta pysyvä haitta. Hänelle maksettiin työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla haittarahaa jatkuvana korvauksena. A vaati työnantajaltaan ja tämän edustajilta lisäkorvausta hänelle aiheutuneesta pysyvästä haitasta. 

Korkein oikeus katsoi, että A:n oikeutta lisäkorvaukseen oli arvioitava vertaamalla hänelle maksettavan haittarahan pääoma-arvoa siihen pysyvän haitan kertakorvaukseen, joka vahingonkorvauslain 5 luvun säännösten mukaisesti olisi tullut määrätä. Kun vertailun tuloksena haittaraha katsottiin riittäväksi korvaukseksi pysyvästä haitasta, A:n vaatimus hylättiin. 

Arviointi tässä tapauksessa

Korkeimman oikeuden Tapaturmavakuutuskeskukselta saamassa lausunnossa on todettu, että A on ollut vuonna 2016 vahingon sattumishetkellä 47-vuotias ja näin ollen haittaluokkaa 12 vastaava tapaturma- ja ammattitautilain mukainen kertakorvauksen määrä on vuonna 2016 ollut 52 610,24 euroa. Kertakorvauksen määrä on lausunnossa laskettu työtapaturma- ja ammattitautilain 87 §:n 3 momentin mukaisesti ja vuoden 2016 tasoisena. Korvauksen määrässä ei ole otettu huomioon jo maksettua jatkuvaa haittarahaa eikä indeksikorotuksia. Asianosaiset ovat lausunnosta antamissaan lausumissa hyväksyneet siinä todetun kertakorvauksen määrän. 

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan vuodelle 2023 vahvistamissa korvausnormeissa haittaluokkaa 12 vastaava pysyvän haitan korvaus 18-vuotiaalle olisi 52 800 euroa. Tätä määrää olisi A:n kohdalla vielä tuntuvasti alennettava hänen ikänsä perusteella. Jo näiden seikkojen perusteella Korkein oikeus pitää selvänä, että vahingonkorvauslain 5 luvun säännösten mukaisesti määrättävä korvaus pysyvästä haitasta ei olisi suurempi kuin kohdassa 16 todettu jatkuvan korvauksen pääoma-arvo. Kun jatkuva haittaraha siten on riittävä korvaus vammasta aiheutuneesta pysyvästä haitasta, A:lla ei ole oikeutta vaatimaansa lisäkorvaukseen. 

Lue koko tapaus KKO:2023:91 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää