KKO: Ilman passia Viroon veneillyt henkilö tuomittiin lievästä val­tion­ra­ja­ri­kok­ses­ta 

25.05.2023 10:24

Kor­kein oi­keus tuo­mit­si il­man mat­kus­tus­asia­kir­jaa Suo­mes­ta Vi­roon hu­vi­ve­neel­lä mat­kus­ta­neen hen­ki­lön lie­väs­tä val­tion­ra­ja­ri­kok­ses­ta sak­koon. 

Suomen kansalainen oli matkustanut saman vuorokauden aikana huviveneellä Suomesta Viroon ja takaisin. Hänellä oli voimassa oleva passi, mutta se ei ollut hänen mukanaan. Käräjäoikeus katsoi hänen syyllistyneen lievään valtionrajarikokseen, mutta hovioikeus hylkäsi syytteen. 

Korkein oikeus esitti Euroopan unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön siitä, onko unionin oikeuden vastaista rangaista unionin kansalaista siitä, että hän on matkustanut unionin jäsenvaltiosta toiseen ilman mukana olevaa matkustusasiakirjaa. Lisäksi ennakkoratkaisua pyydettiin siitä, onko mainitusta laiminlyönnistä Suomessa tavanomaisesti määrättävä sakkorangaistus unionin oikeuden suhteellisuusperiaatteen mukainen. 

Korkein oikeus arvioi rangaistussäännöksen suhdetta muun muassa perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen sekä unionin oikeuden vaatimuksiin ja katsoi, että maasta matkustaminen ilman matkustusasiakirjaa oli rangaistavaa lievänä valtionrajarikoksena. Sen sijaan maahan saapuminen ilman matkustusasiakirjaa ei ollut Suomen kansalaiselle rangaistavaa. 

KKO otti unionin oikeuden suhteellisuusperiaatteen huomioon rangaistusta määrättäessä ja tuomitsi henkilön 5 päiväsakon sakkorangaistukseen. 

Asia käsiteltiin rangaistuksen määräämisen osalta vahvennetussa jaostossa. 

Lähde: Korkeimman oikeuden tiedote 

Lue koko ratkaisu KKO:2023:35 Suomen Laki -hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää