KKO: Kotietsinnässä ei ollut menetelty laissa edellytetyllä tavalla 

14.11.2023 09:54

Huumausainerikoksesta epäillyn A:n asunnossa oli suoritettu kotietsintä. A:lle, joka oli kotietsinnän aikaan pidätettynä, ei ollut varattu tilaisuutta olla etsinnässä saapuvilla. Etsinnässä oli ollut läsnä A:n kanssa asunnossa asunut B, joka oli myös epäiltynä rikoksesta. 

Korkein oikeus katsoi, että kotietsinnässä ei ollut menetelty laissa edellytetyllä tavalla, kun A:lle, jota ei ollut pidettävä pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa olevana, ei ollut varattu tilaisuutta olla etsinnässä saapuvilla. 

Asian arviointi

Korkein oikeus toteaa, että asiassa on kysymys kotirauhan suojaamassa paikassa toimitettavasta etsinnästä. Pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 2 momentin säännös asunnon haltijalle varattavasta tilaisuudesta olla etsinnässä saapuvilla lieventää osaltaan tästä johtuvaa perusoikeuteen puuttumista. Kotirauhan suoja koskee jokaista asunnossa asuvaa. 

Kotietsintä on toimitettu A:n kotona. Hänelle on siten pitänyt varata tilaisuus olla etsinnässä saapuvilla, ellei hänen katsota olleen poissa sillä tavoin kuin edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitetaan tai kysymys ole siitä, että tilaisuuden varaaminen saapuvilla oloon olisi viivyttänyt toimitusta merkittävästi. 

A on ollut kotietsinnän aikana pidätettynä poliisin säilytystilassa kotipaikkakunnallaan. Korkein oikeus katsoo, ettei A:ta häneen kohdistetun pakkokeinon perusteella ole ollut pidettävä pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa olevana. Asiassa ei myöskään ole kysymys siitä, että tilaisuuden varaaminen A:n saapuvilla oloon olisi viivästyttänyt toimitusta merkittävästi. 

Korkein oikeus katsoo edellä todetulla perusteella, että kotietsinnässä ei ole menetelty laissa edellytetyllä tavalla, kun A:lle ei ole varattu tilaisuutta olla etsinnässä saapuvilla. 

Lue koko tapaus KKO:2023:84 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää