KKO: Lä­hes­ty­mis­kiel­toa koskeva muu­tok­sen­ha­ke­mus voitiin tutkia kiellon päättymisestä huolimatta 

19.05.2023 09:46

Käräjäoikeus oli määrännyt A:n B:tä suojaavaan laajennettuun lähestymiskieltoon. A oli valittanut hovioikeuteen, joka ei ollut myöntänyt hänelle jatkokäsittelylupaa, ja edelleen Korkeimpaan oikeuteen. Lähestymiskielto oli päättynyt muutoksenhaun ollessa vireillä Korkeimmassa oikeudessa. 

Korkein oikeus katsoi, että lähestymiskieltoon määrätyllä on lähestymiskiellon päättymisestä huolimatta oikeudellinen tarve saada lausunto lähestymiskieltoa koskevan ratkaisun lainmukaisuudesta. A:n muutoksenhakemus voitiin siten tutkia. 

Käräjäoikeus ei ollut ratkaisussaan lausunut, millä perusteilla B:n kertomusta muun muassa A:n häneen kohdistamasta väkivallasta oli pidettävä A:n kertomusta uskottavampana, tai millä perusteilla muun asiassa esitetyn todistelun oli katsottu tukevan B:n kertomusta. Käräjäoikeuden ratkaisusta ei myöskään lainkaan ilmennyt, millä perusteilla lähestymiskielto oli määrätty laajennettuna. Korkein oikeus katsoi, että hovioikeuden olisi pitänyt myöntää A:lle jatkokäsittelylupa tarkistusperusteella. 

Lue koko ratkaisu KKO:2023:34 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää