KKO: Lautamies ei ollut kelpoinen toimimaan lautamiehenä 

09.11.2023 09:41

Käräjäoikeus oli ratkaissut rikosasian käräjätuomarin ja kahden lautamiehen kokoonpanossa. Myöhemmin kävi ilmi, että toinen lautamiehistä ei ollut antanut tuomarinvakuutusta. 

Korkein oikeus katsoi, että käräjäoikeuden lautamies ei ollut kelpoinen toimimaan lautamiehenä eikä käräjäoikeuden kokoonpano ollut asiaa käsiteltäessä ja ratkaistaessa laillinen. Asia palautettiin käräjäoikeuteen. 

Kysymys myös tuomion osittaisesta lainvoimasta. 

Korkeimman oikeuden arviointi lautamiehen kelpoisuudesta

Korkein oikeus toteaa, että lautamiehet, joilla on yksilöllinen äänioikeus, ovat tuomioistuimen jäseniä ja toimivat tuomarin vastuulla. Edeltä ilmenevin tavoin lautamiehen on annettava tuomarinvakuutus ennen tehtävään ryhtymistään. Tuomarinvakuutuksen antamisella tuomioistuimen jäsen lupaa ja vakuuttaa kunnian ja omantunnon kautta, että toimii virassa perustuslakia ja lakia noudattaen, tuomitsee oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti parhaan ymmärryksen mukaan sekä kunnioittaa ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä. Korkein oikeus katsoo, että tuomarinvakuutuksen antaminen ennen tehtävään ryhtymistä on laillinen edellytys sille, että lautamies voi toimia käräjäoikeuden ratkaisukokoonpanossa. 

Tässä tapauksessa toinen kahdesta käräjäoikeudessa asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuneesta käräjäoikeuden kokoonpanon lautamiehestä ei ollut antanut tuomarinvakuutusta ennen asian käsittelyyn osallistumista. Lautamies ei siten ole ollut kelpoinen toimimaan käräjäoikeuden lautamiehenä nyt kysymyksessä olevaa asiaa käsiteltäessä ja ratkaistaessa. 

Lue koko tapaus KKO:2023:82 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää