KKO: Poliisilla ei ollut perustetta kieltää kuvaamasta kotietsinnän toimittamista 

14.06.2023 09:46

Poliisi oli saanut hälytystehtävän kerrostalon porraskäytävässä havaitun kannabiksen hajun vuoksi. Tehtävää suoritettaessa A:n asunnossa oli toimitettu kotietsintä. Kotietsinnässä läsnä ollut A oli yrittänyt kuvata matkapuhelimellaan videota kotietsinnän toimittamisesta. Poliisi oli kieltänyt kuvaamisen. 

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että poliisilla ei ollut perustetta kieltää A:ta kuvaamasta kotietsinnän toimittamista asunnossaan. Näin ollen kotietsinnässä oli menetelty pakkokeinolain säännösten vastaisesti. 

Korkeimman oikeuden johtopäätös

A:n sananvapautta on rajoitettu, kun häntä on kielletty kuvaamasta kotonaan toimitettua kotietsintää. Asiassa ei ole esitetty tai tullut ilmi sellaisia konkreettisia seikkoja, joiden perusteella kotietsinnän kuvaamisen voitaisiin katsoa haitanneen kotietsinnän toimittamista taikka vaarantaneen kotietsinnän tarkoituksen toteutumisen tai salassa pidettävien tietojen paljastumisen. Kuvaamisen kieltäminen ei siten ole ollut välttämätöntä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kun muitakaan perusteita kuvaamisen kieltämiselle ei ole esitetty, Korkein oikeus katsoo, että poliisilla ei ole ollut perustetta kieltää A:ta kuvaamasta kotonaan toimitettua kotietsintää. Kotietsinnässä ei siten ole tältä osin menetelty pakkokeinolain 8 luvun 6 §:ssä edellytetyllä tavalla. 

Lue koko ratkaisu KKO:2023:45 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää