KKO: Syyttäjä ja asianomistajat antoivat vastauksensa Anneli Auerin tuomion purkamista koskevaan hakemukseen  

22.01.2024 09:23

Korkeimmassa oikeudessa on käsiteltävänä Anneli Auerin ja toisen henkilön hakemus Turun hovioikeuden seksuaali- ja väkivaltarikoksia koskevan tuomion purkamiseksi. KKO on aiemmin antanut ratkaisun hakemuksen ja sen liitteiden julkisuudesta sekä pyytänyt hakemukseen vastauksen syyttäjältä ja asianomistajilta (KKO:n tiedote 30.5.2023). Joulukuussa 2023 alkuperäiset tuomionpurun hakijat ovat toimittaneet KKO:een lisäkirjoituksen, jossa esitettyihin vaatimuksiin KKO on pyytänyt syyttäjää ja asianomistajia ottamaan vastauksissaan kantaa. 

Valtakunnansyyttäjä on vastauksessaan vaatinut, että hakemus hylätään. Asianomistajat ovat vaatineet, että hakemus hyväksytään. KKO tekee seuraavaksi ratkaisun lisäkirjoituksen, vastausten ja niiden liiteaineiston julkisuudesta. Julkisuutta koskeva ratkaisu pyritään tekemään mahdollisimman joutuisasti. Tämän ratkaisun jälkeen purkuasian valmistelu ja käsittely jatkuu hakemuksen ja vastausten perusteella. KKO tiedottaa purkuasian ratkaisun antamisesta erikseen. 

Lähde Korkeimman oikeuden tiedote 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää