KKO:lla oli valituksen johdosta oikeus antaa lausunto mat­kus­tus­kiel­lon perusteiden lain­mu­kai­suu­des­ta 

15.03.2023 10:06

Käräjäoikeus hylkäsi rikoskomisarion tekemän vangitsemisvaatimuksen ja määräsi sen sijaan A:n matkustuskieltoon. Hovioikeus kumosi matkustuskiellon A:n kantelun johdosta. Rikoskomisario valitti Korkeimpaan oikeuteen vaatien matkustuskiellon määräämistä. 

A:ta koskevassa rikosasiassa toimitettiin käräjäoikeudessa pääkäsittely, minkä vuoksi Korkeimmassa oikeudessa ei olisi enää ollut mahdollista määrätä A:ta matkustuskieltoon. Korkein oikeus katsoi, että sillä oli rikoskomisarion valituksen johdosta oikeus antaa lausunto siitä, oliko matkustuskiellolle ollut asiassa lainmukaiset perusteet. 

Asian arviointia

Pakkokeinojen oikeusturva- ja valvontajärjestelmä perustuu yleisesti pakkokeinojen lainmukaisuutta koskevaan jälkikäteiseen kontrolliin. Tuomioistuimen arvioitavaksi voidaan tällöin saattaa pakkokeinon lainmukaisuus, vaikka ratkaisulla ei enää voida vaikuttaa asian lopputulokseen (KKO 2018:52, kohta 9 ja KKO 2020:66, kohta 14). Ennen syytteen nostamista määrätty matkustuskielto on voimassa enintään asian pääkäsittelyyn saakka, joten valitusluvan myöntämistä edellyttävä matkustuskieltoa koskeva valitusasia ei yleensä ehdi Korkeimman oikeuden käsiteltäväksi ennen matkustuskiellon päättymistä. Näin on käynyt myös esillä olevassa asiassa. 

Jos muutoksenhakuoikeus rajoitettaisiin tällöin koskemaan vain matkustuskiellon kohteena olevaa henkilöä, se merkitsisi sitä, että Korkeimman oikeuden arvioitavaksi ei lainsoveltamiseen asiassa liittyvästä epävarmuudesta huolimatta voitaisi kaikissa tilanteissa saattaa kysymystä siitä, onko matkustuskiellon käyttämiselle ollut lainmukaiset perusteet. Tämä kaventaisi Korkeimman oikeuden mahdollisuuksia huolehtia lainkäytön yhtenäisyydestä sekä oikeuskäytännön ohjaamisesta, vaikka kyse on henkilökohtaiseen vapauteen merkittävästi kohdistuvan pakkokeinon määräämisen edellytyksistä. Tätä ei voida pitää Korkeimman oikeuden päätehtävä huomioon ottaen perusteltuna. 

Korkein oikeus katsoo edellä todetuilla perusteilla, että sillä on oikeus arvioida matkustuskiellon määräämisen lailliset perusteet pakkokeinon määräämistä vaatineen rikoskomisarion valituksesta tilanteessa, jossa hovioikeus ei ole katsonut matkustuskiellon edellytysten täyttyneen, eikä ratkaisun lopputulokseen olisi enää mahdollista puuttua syytteen tultua valitusasian vireillä ollessa käsitellyksi. 

Lue koko ratkaisu KKO:2023:20 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää