Kuva: Esther Tuttle / Unsplash
Kuva: Esther Tuttle / Unsplash

Kun työntekijä sairastuu ennen vuosiloman alkamista, miten toimitaan?

16.06.2023 13:23

Työntekijä sairastuu ennen lomaa ja ilmoittaa, että haluaa siirtää koko loman myöhempään ajankohtaan. Onko koko loma siirrettävä, vaikka sairaus jää lyhytaikaiseksi.

Loma siirtäminen sairastumisen vuoksi

Jos työntekijä sairastuu ennen loman alkamista niin, että sairaus jatkuu loman alettua, on vuosiloman alkamista työntekijän pyynnöstä siirrettävä. Automaattisesti loma ei siirry. Työntekijän on pyydettävä loman siirtämistä viipymättä.

Työkyvyttömyydestä on myös esitettävä luotettava selvitys. Se on lääkärintodistus tai muu selvitys, jos se on mahdollinen sovellettavan työehtosopimuksen tai työnantajan noudattaman käytännön perusteella.

Loman jatkuminen

Vuosilomasta siirtyy vain se osa, jonka aikana työntekijä on työkyvytön. Kun työkyvyttömyys loppuu, ollaan vuosilomalla se aika, mitä lomaa on alun perin määrätty. Tästä voidaan poiketa sopimalla.

Siirretyt kesälomapäivät on annettava työnantajan määräämänä aikana lomakauden kuluessa eli 30.9. mennessä ja siirretyt talvilomapäivät ennen seuraavan lomakauden alkua eli 30.4. mennessä. Jos edellä mainitut määräajat eivät ole työnantajan toiminnan tai työkyvyttömyyden jatkumisen takia mahdollisia, on loma annettava sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jolle kyseiseen loman osaan sovellettava edellä mainittu määräaika (30.9. tai 30.4.) ajoittuu.

Kuuden päivän omavastuu

Jos työntekijällä on lomaa enemmän kuin neljä viikkoa, noudatetaan kuuden päivän omavastuuta viiden viikon ja sitä pidempään vuosilomaan. Oikeutta vuosiloman siirtämiseen sovelletaan myös muihin kuin lakisääteisiin vuosilomiin.

***

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää