Lokakuussa 2023 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

28.09.2023 15:22

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan lokakuussa 2023.

Lokakuussa tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset. Tätä listausta varten Suomen Säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 946/2023, joka on ilmestynyt 28.9.2023.

 • Uusi MtMA vasikoiden kuljetuskuntoisuudesta kaupallisissa kuljetuksissa 850/2022.
 • VNA nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta on muutettu VNA:lla 1061/2022.
 • Esitutkintalaki on muutettu L:lla 136/2023.
 • L oikeudenkäynnistä rikosasioissa on muutettu L:lla 137/2023.
 • Postilaki on muutettu L:lla 178/2023.
 • L lähestymiskiellosta on muutettu L:lla 202/2023.
 • Rikoslaki on muutettu L:lla 203/2023.
 • Esitutkintalaki on muutettu L:lla 204/2023.
 • L oikeudenkäynnistä rikosasioissa on muutettu L:lla 205/2023.
 • Oikeusapulaki on muutettu L:lla 206/2023.
 • Tuomioistuinmaksulaki on muutettu L:lla 207/2023.
 • L henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa on muutettu L:lla 208/2023.
 • L henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa on muutettu L:lla 209/2023.
 • Tupakkalaki on muutettu L:lla 212/2023.
 • Kuluttajansuojalaki on muutettu L:lla 449/2023.
 • L kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista on muutettu L:lla 450/2023.
 • Oikeudenkäymiskaari on muutettu L:lla 451/2023.
 • Pakkokeinolaki on muutettu L:lla 452/2023.
 • Esitutkintalaki on muutettu L:lla 453/2023.
 • Oikeudenkäymiskaari on muutettu L:lla 454/2023.
 • Tutkintavankeuslaki on muutettu L:lla 455/2023.
 • L poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta on muutettu L:lla 456/2023.
 • L oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa on muutettu L:lla 457/2023.
 • L rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä on muutettu L:lla 458/2023.
 • L rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä on muutettu L:lla 459/2023.
 • L rikostorjunnasta Tullissa on muutettu L:lla 460/2023.
 • L rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa on muutettu L:lla 461/2023.
 • L tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta on muutettu L:lla 462/2023.
 • L syyttäjälaitoksesta on muutettu L:lla 463/2023.
 • L rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 464/2023.
 • Avioliittolaki on muutettu L:lla 484/2023.
 • Oikeudenkäymiskaari on muutettu L:lla 485/2023.
 • Tuomioistuinmaksulaki on muutettu L:lla 486/2023.
 • Poliisilaki on muutettu L:lla 492/2023.
 • L vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista on korvattu L:lla 675/2023.
 • L kehitysvammaisten erityishuollosta on muutettu L:lla 676/2023.
 • Sosiaalihuoltolaki on muutettu L:lla 677/2023.
 • L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on muutettu L:lla 678/2023.
 • Mielenterveyslaki on muutettu L:lla 679/2023.
 • L Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista on muutettu L:lla 680/2023.
 • A sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on muutettu VNA:lla 815/2023.
 • Tuomioistuinmaksulaki on muutettu L:lla 893/2023.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta on korvattu L:lla 939/2023.
 • Uusi VNA Suomen luontopaneelista 940/2023.
 • VNA maatalouden neuvontapalvelujen valtionavusta on korvattu L:lla 945/2023.
 • UMA ulkomaanedustuksen korvauksista on muutettu UMA:lla 946/2023.
Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää