Milloin maksamatta ollut ylityökorvaus vanhenee?

16.05.2022 10:37

Viisi vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen on yrityksellemme tullut työntekijältä vaatimus maksamattomista ylityökorvauksista. Tietojen oikeellisuuden tarkastaminen on hankalaa. Milloin tällaiset työaikasaatavat vanhenevat? Onko merkitystä sillä, jos työaikasaatava perustuu työehtosopimukseen?

Kanneaika työ­ai­ka­saa­ta­vis­sa

Työsuhteen kestäessä kanneaika on kaksi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä lukien, jonka aikana oikeus korvaukseen on syntynyt. Jos oi­keus korvaukseen on syntynyt esimerkiksi 15.4.2021, on kanneoikeus voimassa 31.12.2023.

Työsuhteen päättyessä kanneaika on kaksi vuotta työsuhteen päättymisestä. Jos työsuhde on päättynyt esimerkiksi 30.4.2021, on kanne nostettava 30.4.2023 sellaisista saa­tavista, jotka eivät olleet vanhentuneet työsuhteen päät­tymiseen mennessä. Tämä voi pidentää tai lyhentää kan­neaikaa verrattuna tilanteeseen, että työsuhde olisi jat­kunut.

Työehtosopimuksiin perustuviin työaikasaataviin so­velletaan työaikalain mukaisia kanneaikoja (ks. KKO 2018:10).

Vanhentumisen katkaiseminen

Sinä päivänä, kun haastehakemus toimitetaan käräjäoikeuden kans­liaan, työaikasaatavan vanheneminen katkeaa.

Työnantajan on säilytettävä työaikakirjanpidon tiedot niin kauan, kuin työaikasaatavia koskeva kanne voidaan työaikalain mukaan nostaa. Jos työaikasaatava on riitautettu, on järkevää säilyttää tarpeelliset tiedot sii­hen saakka, kun riita-asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Jos siis kysymys on yli viisi vuotta syntyneistä työaikasaatavista, ovat ne vanhentuneet, koska kannetta ei ole nostettu määräajassa. Sopimalla voidaan vanhoja saatavia sopia korvattavaksi esimerkiksi osana riidanratkaisu, mutta velvoitetta siihen ei ole.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää