Per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen voimaantulo – mitä lakia sovelletaan siir­ty­mä­vai­hees­sa?

04.05.2022 08:00

Yrityksen palveluksessa on kaksi raskaana olevaa työntekijää, joiden laskettu synnytysaika on toisella elokuun 2022 ensimmäisellä viikolla ja toisella syyskuun 2022 toisella viikolla. Sovelletaanko uutta vai vanhaa lainsäädäntöä? Entä sitten, jos lapsi syntyy ennenaikaisesti?

Per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen voimaantulo

Perhevapaauudistus pitää sisällään useita eri lakien muutoksia (mm. sairausvakuutuslaki, työsopimuslaki, vuosilomalaki), jotka tulevat voimaan 1.8.2022. Kuitenkin päivärahaetuuksien osalta määräävää on sairausvakuutuslain voimaantulosäännös.

Sai­raus­va­kuu­tus­lain voi­maan­tu­los­ään­nös

Vanhempainpäivärahasäännösten soveltaminen on sidottu lapsen laskettuun synnytysaikaan siten, että uusia säännöksiä sovellettaisiin, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai myöhemmin. Tällöin ensimmäinen raskausrahapäivä tulee myönnettäväksi aikaisintaan 1.8.2022. Myös isään tai toiseen vanhempaan sovellettavien vanhempainrahasäännösten soveltaminen ratkaistaan lasketun synnytysajan ajan mukaan. Tätä sovelletaan siihen työntekijään, jonka laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen ja lapsi myös syntyy 4.9.2022 jälkeen.

Jos lapsi syntyy ennen 1.8.2022, oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa ennen 1.8.2022, jolloin sovelletaan nyt voimassa olevia vanhempainpäivärahasäännöksiä lasketusta synnytysajasta riippumatta. Jos lapsi kuitenkin syntyy 30.7.2022 (lauantai) tai 31.7.2022 (sunnuntai), sovelletaan uusia säännöksiä. 

Raskaus- ja vanhempainrahaan sovelletaan uusia säännöksiä, jos laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai myöhemmin ja lapsi syntyy 1.8.2022 tai sen jälkeen. Tätä sovelletaan työntekijöihin, joiden lapsi syntyy 1.8.2022 tai sen jälkeen.

Uusia säännöksiä sovelletaan adoptiovanhempiin, jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen. Tällöin ensimmäinen vanhempainrahapäivä tulee myönnettäväksi 1.8.2022 lukien. Jos hoitoonottopäivä on tätä ennen, sovelletaan nyt voimassa olevia säännöksiä.

Isyysraha

Voimassa olevia isyysrahaa koskevia säännöksiä sovelletaan pääsääntöisesti niin kauan, kun niiden perusteella on mahdollista saada isyysrahaa. Lapsen syntyessä esimerkiksi elokuussa 2022 lasketun ajan ollessa myös elokuussa 2022, voisi isyysrahaa lapsesta saada vielä elokuussa 2024 lapsen täyttäessä kaksi vuotta.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2022 (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, 2021)

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää