Työskentely osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä

31.05.2022 09:48

Yrityksemme palveluksessa oleva yli 60 vuotta täyttänyt työntekijä on saanut päätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeestä. Hän haluaa jatkaa työskentelyä yrityksessämme. Onko se mahdollista, ja mitä tämä vaikuttaa maksettavaan palkkaan vai voidaanko työntekijälle maksaa normaali osa-aikatyön mukaan määräytyvä palkka?

Työkyvyttömyys- ja osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä työskentely

Työntekijä voi työskennellä työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollessaan. Jos työntekijä haluaa siirtyä osa-aikatyöhön, on siitä sovittava työnantajan kanssa. Kuitenkin työaikalain mukaan, jos työntekijä siirtyäkseen osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle haluaa tehdä säännöllistä työaikaa lyhyemmän ajan työtä, työnantajan on ensisijaisesti järjestettävä työt niin, että työntekijä voi tehdä osa-aikatyötä. Työnantaja ja työntekijä sopii tällöin osa-aikatyöstä ottaen huomioon työntekijän tarpeet sekä työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminta.

Jos työnantaja kieltäytyy työntekijän pyytämän osa-aikatyön järjestämisestä, on työntekijän perusteltava kieltäytymisensä.

Osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä työskentely ja ansiorajat

Vanhuuseläkkeellä tai osittain varhennetulla eläkkeellä työskentelyyn ei ole tulorajoituksia. Sen sijaan osittaisella työkyvyttömyyseläkkeellä työskentelyyn on asetettu tulorajoituksia.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöksessä ilmoitetaan henkilökohtainen ansaintaraja. osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollessa työntekijä saa ansaita 60 % eläkettä edeltävästä keskiansiosta tai vähintään 855,48 euroa bruttomääräisenä (vuonna 2022) kuukaudessa. Ansaintaraja on määritelty eläkepäätöksessä.

Jos työntekijä työansiot ylittävät ansiorajan, eläke voidaan jättää lepäämään.

Eläkkeen jättäminen lepäämään

Jos työntekijä haluaa kokeilla paluuta työhön siten, että ansiorajat ylittyvät, työntekijällä on mahdollisuus jättää eläke lepäämään. Eläkkeen voi jättää lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Kahden vuoden jälkeen eläke lakkautetaan.

Lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että työkyvyttömyyseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen maksu keskeytetään työssäolon ajaksi. Jos työssäkäynti loppuu, eläkkeen maksu jatkuu työntekijän pyynnöstä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä tehdystä ansiotyöstä kertyy eläkettä. Tämän kertyneen eläkkeen voi hakea maksettavaksi siinä vaiheessa, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2022 (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, 2021)

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää