Voidaanko työntekijän tehtäväkokeilun aikana sopia toisin ja palata aikaisempiin ehtoihin, jos kokeilu ei onnistu?

26.04.2022 09:35

Yrityksessä on tilanne, jossa halutaan kokeilla erilaista tehtäväkuvaa kolmelle henkilölle tietyksi ajaksi. Samalla on sovittu pääosin paremmista ehdoista näiden työntekijöiden kanssa. Jos kokeilu ei ole työnantajan mielestä toimiva, voidaanko silloin palata vanhoihin tehtäviin ja entisiin työsuhteen ehtoihin?

Työsuhteen ehtojen muuttamisesta

Työsuhteen ehtoja ei voida yksipuolisesti muuttaa. Muutos vaatii niin työnantajan kuin työntekijän sopimuksen tai hyväksynnän. Tällöinkään ei voida sopia huonommista ehdoista verrattuna lain pakottaviin säännöksiin tai työehtosopimuksen mukaisiin vähimmäisehtoihin.

Jos työnantajalla on työsopimuksen irtisanomis- tai purkamisperuste, voi työnantaja muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti irtisanomis- tai purkamisjärjestyksessä. Tällöin irtisanomisperusteen ollessa kysymyksessä, noudatetaan työntekijän työsuhteen keston tai työsopimuksen perusteella määräytyvää irtisanomisaikaa.

Koeluontoisesta sopimuksesta

Työsopimuslaissa säädetään koeajasta, jossa olennaista on työsuhteen päättämismahdollisuus työnantajan ja työntekijän toimesta koeajan kuluessa. Tällainen koeaikaehto on sovittava ennen työsuhteen alkamista, jotta se olisi pätevä.

Työsuhteen kestäessä voidaan tehdä uusia tehtäviä koskeva koeluontoinen työsopimus. Työsuhteen kestäessä tehdyn muutossopimuksen purkaminen koeajan perusteella ei johda koko työsuhteen päättymiseen, vaan työntekijällä on oikeus palata aikaisempiin tehtäviinsä. Työsuhteen perustana oleva alkuperäinen työsopimus on tällöin päätettävissä ainoastaan 7 ja 8 luvussa säädetyin irtisanomis- tai purkamisperustein.

Työsopimuksessa tai erillisessä sopimuksessa voidaan sopia koeluontoisesti määräajan voimassa olevista ehdoista. Sopimuksessa voidaan antaa palaamisoikeus vanhoihin ehtoihin yksin työnantajalle tai työntekijälle tai molemmille yhtä aikaa. Alkuperäinen työsopimus voidaan päättää vain työsopimuslain mukaisilla irtisanomis- ja purkuperusteilla.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2022 (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, 2021)

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää