Voiko työnantaja periä maksamiaan työntekijän kou­lu­tus­kus­tan­nuk­sia takaisin työsuhteen päättyessä ja työntekijän mennessä kil­pai­li­jay­ri­tyk­sen palvelukseen?

06.10.2020 08:20

Koulutuskustannusten korvauksia ei voi periä työntekijältä työsuhteen päättyessä, ellei sellaisesta ole sovittu. Tällaisesta järjestelystä voidaan kuitenkin sopia työsopimuksessa tai työsuhteen aikana erikseen.

Sopiminen mahdollista

Työsuhteessa sopimusta vähimmäispalveluajasta tai sidottuisuusajasta voidaan käyttää tilanteissa, joissa työnantaja panostaa esim. työntekijän koulutukseen tai urakehitykseen ja haluaa panostukselle vastinetta työsuorituksina.

Käytännössä useimmiten vähimmäispalveluajasta sopiminen liittyy työntekijän koulutukseen ja työnantajan siihen uhraamiin panoksiin (kurssimaksut, matka- ja majoituskustannukset, palkka koulutusajalta). Sopimus vähimmäispalveluajasta ei estä työntekijää vaihtamasta työpaikkaa.

Kysymys on vain sovittujen kustannusten korvaamisesta siinä tapauksessa, että työntekijä vaihtaa työpaikkaa ennen kuin sovittu aika on kulunut koulutuksen jälkeen. Sopimusta ei voida soveltaa tilanteessa, jossa työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä.

Oikeuskäytännössä vähimmäispalveluaikaa koskeva sopimus on katsottu asialliseksi ja hyväksyttäväksi työnantajan ja työntekijän välillä (ks. KKO 1989:75). Tällaisen sopimuksen tekemiseen ei tarvita erityisen painavaa syytä, mutta sen tulee olla kohtuullinen.

Sopimuksen sisältö

Työnantaja ja työntekijä voivat siis pätevästi sopia siitä, että työntekijä sitoutuu olemaan työnantajan palveluksessa tietyn vähimmäisajan esimerkiksi työnantajalta saamansa koulutuksen jälkeen. Jos työntekijä lähtee yrityksestä aikaisemmin, voi työnantaja vaatia työntekijältä korvausta koulutuskustannuksista joko siltä ajalta, jolta koulutus ei ole tullut työnantajan hyväksi, tai muutoin tehdyn sopimuksen mukaan. Vähimmäispalveluaikaa koskevan sopimuksen tarkoituksena on tällöin varmistaa, etteivät työnantajan maksamat koulutuskustannukset mene hukkaan tai toisen työnantajan hyväksi. Työntekijä voi myös sopia uuden työnantajan kanssa, että se maksaa tämän korvauksen työntekijälle tai edelliselle työnantajalle.

Suhde kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muk­seen

Vähimmäispalveluaikaa koskeva sopimus ei ole kilpailukieltosopimus. Huomioitava on kuitenkin, että työntekijälle annetun erityisen koulutuksen vuoksi voidaan tehdä työsopimuslain mukaan kilpailukieltosopimus.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää