Vuosiloman viettoa laiturin nokassa
Kuva: Atte Grönlund, Unsplash

Vuosilomasta ilmoittaminen

26.04.2023 10:43

HYVÄ TIETÄÄ | Mihin mennessä työnantajan on ilmoitettava työntekijälle vuosilomasta ja voidaanko lomasta ilmoittaa ehdollisena? Voidaanko jo ilmoitetun loman pitoajankohtaa muuttaa yksipuolisesti?

Ennen vuosilomasta ilmoittamista työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa.

Ehdollinen ja sitova ilmoittaminen

Työnantajan on vuosilomalain mukaan ilmoitettava lomien pitoajan­kohdat kuukautta ja poikkeustapauksessa kahta viikkoa ennen. Jos nämä ajat on ilmoitettu ehdollisina, on ne vahvistettava viimeistään kahta viikkoa ennen. Sitovasti ilmoitettua loman ajankohtaa ei voi muuttaa.

Ilmoittamisessa on huomioitava, että kesälomakausi alkaa 2.5. ja päättyy 30.9. Talvilomakausi alkaa 1.10. ja päättyy 30.4.

Kesäloma ja talviloma on annettava yhdenjaksoisena, jollei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta, joka ylittää 12 arkipäivää, pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa.

Lomien pi­toa­jan­koh­das­ta sopiminen

Ilmoitettujen lomien pitoajankohtaa voidaan aina muuttaa sopimalla. Sopimalla koko loma voidaan siirtää pidettäväksi seuraa­vana vuonna lomakauden alkuun mennessä ja 12 päivää ylittävä loman osa sen vuoden syyskuun loppuun men­nessä.

Jos työntekijän työsuhde päättyy ennen kuin hänellä on oikeus pitää vuosilomaa, voidaan työnantajan ja työntekijän kesken sopia työsuhteen päättymiseen mennessä ansaitun vuosiloman pitämisestä työsuhteen kestäessä.

Työntekijän aloitteesta voidaan työnantajan kanssa sopia talviloman pitämisestä lyhennettynä työaikana. Tällainen sopimus on tehtävä vuosilomalain mukaan kirjallisesti.

Työnantajan yksipuolinen päätös loman siirtämisestä

Jos työnantaja muuttaa sitovasti ilmoitettua loman ajankohtaa, on työnantaja velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvan vahingon. Vahinkoja voivat olla esimerkiksi lomamatkan peruutuskustannukset, loma-asunnon vuokra tai loman aikana johonkin tilaisuuteen hankitut liput. Työntekijä ei tässäkään tilanteessa voi itse päättää loman ajankohdasta.

VT Harri Hietalalla (sopla.fi) ja AA, VT, opetusneuvos Keijo Kaivannolla on vuosikymmenten kokemus työoikeudellisista kysymyksistä ja työoikeutta käsittelevien kirjojen kirjoittamisesta.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Juristikirje

Juristikirje tarjoaa joka toinen keskiviikko asiantuntijahaastatteluja sekä juttuja juridiikan ilmiöistä ja ihmisistä. Juristikirje tuntee suomalaisen juristin!

Aiheeseen liittyvää