Kuva: Michal Matlon / Unsplash
Kuva: Michal Matlon / Unsplash

Yh­teis­toi­min­ta­la­ki uudessa hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

22.06.2023 10:22

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on useampi yhteistoimintalakia koskeva muutosesitys. Osa niistä on tarkasti yksilöityjä ja osa on yleisellä tasolla.

Yhteistoimintalain soveltamisala

Kun yhteistoimintalaki tuli voimaan vuonna 1979, koski se yrityksiä, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Vuonna 2007 lain soveltamisala alennettiin 20 työntekijään. Tämä raja säilyi vuoden 2022 alussa voimaan tulleessa, nyt voimassa olevassa yhteistoimintalaissa.

Hallitusohjelman mukaan tämä raja nostetaan 50 työntekijään.

Muutosneuvottelut

Muutosneuvotteluiden neuvotteluajat, joista voidaan neuvotteluissa sopia toisin, ovat toimenpiteiden kohteeksi joutuvien työntekijöiden lukumäärästä riippuen joko 14 päivää tai kuusi viikkoa. Aika on kuusi viikkoa, jos irtisanottavia, lomautettavia, osa-aikaistettavia tai työsuhteen olennaisen ehdon yksipuolisen muuttamisen kohteeksi joutuvia on yhteensä vähintään kymmeneen tai vähintään kymmenen työntekijän lomautukset kestävät yli 90 kalenteripäivää. Neuvotteluaika on aina 14 päivää, jos yrityksen palveluksessa on säännöllisesti 20–29 työntekijää.

Hallitusohjelman mukaan 14 päivää lyhennetään seitsemäksi päiväksi ja kuusi viikkoa lyhennetään kolmeksi viikoksi.

Aikataulu

Hallitusohjelmasta ei käy ilmi, missä aikataulussa edellä mainitut muutokset on aiottu toteuttaa. Teknisesti ne eivät vaadi paljoa valmistelua.

Hallintoedustus

Hallintoedustuksen ja mahdollisten muiden yhteistoimintalain muutostarpeiden osalta hallitus arvioi tilannetta puoliväliriihessään vuonna 2025. Ohjelmasta ei ilmene, minkä sisältöisistä muutostarpeista tässä kirjauksessa on kysymys.

***

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää