Alma Talent blogi

Menestyjä-yritykset

Menestyjäfaktaa

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Menestyjä-listauksessa 6.9.2018.

Tilinpäätös kertoo yrityksen toiminnasta luotettavasti ja kaunistelematta.
Se on tehokas työkalu markkinatilanteen tai vaikkapa hyvän liikekumppanin
arviointiin. Myös Kauppalehden Menestyjä-yritykset valikoituvat tilinpäätöstietojen
perusteella.

Suomi on täynnä menestyviä yrityksiä, mikä ei ole pelkkää sattumaa. Silti toiset pärjäävät paremmin kuin toiset. Mistä tekijöistä menestys syntyy? Se kiinnostaa paitsi yrityksen johtoa ja henkilöstöä myös rahoittajia, tavarantoimittajia ja lukuisia sidosryhmiä.

Alma Talentin analyytikot etsivät menestystekijöitä tilinpäätöstiedoista. Siellä ne nimittäin ovat, kaikkien nähtävillä. Kaikilla ei ole kuitenkaan aikaa paneutua lukuihin ja niiden taustoihin. Siksi me tarjoamme apuamme. Meillä on pitkä kokemus tilinpäätösinformaation analysoinnissa ja vertailussa. Nostamme taloudellisesti menestyvät yritykset esiin.

Tilinpäätös on laaja ja standardoitu tietolähde, josta sijoittaja saa tukea rahoituspäätökselleen ja tavarantoimittaja tietoa yrityksen maksukyvystä. Tilinpäätökseen pohjautuva tilinpäätösanalyysi on puolestaan työkalu, joka ei kerro vain yrityksen omasta taloustilanteesta ja suorituskyvystä, vaan paljastaa lisäksi sen, miten yritys pärjää omalla toimialallaan ja samassa kokoluokassa toimivien yritysten joukossa.

Luottoluokittajat tutkivat useimmiten yritysten vakavaraisuutta ja maksuhäiriöttömyyttä luokituksia määrittäessään. Se ei kuitenkaan riitä Menestyjä-yrityksiä arvioitaessa. Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuudella eri osa-alueella. Pisteitä annetaan kasvusta, kannattavuudesta, tuloksesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja riskinsietokyvystä. Yritys voi saada pisteitä nollasta sataan. Yli 50 pistettä saaneet yritykset luokitellaan Menestyjiksi – niihin, jotka pärjäävät vertaisiaan paremmin.

Menestyjäluokitus tunnistaa yrityksen riskit ja erottelee hyvät yritykset toisistaan. Se antaa myös osviittaa tulevasta. Esimerkiksi Menestyjien todennäköisyys ajautua konkurssiin on parin promillen luokkaa, kun taas vertailujoukon vastaava todennäköisyys on noin kymmenkertainen. 

Menestyjäluokitus on Kauppalehden Menestyjien ydin. Tässä Menestyjät-listassa näytetään vuoden 2018 aikana Menestyjä-sertifikaatin lunastaneet yritykset, kaikki ne, jotka ovat suoriutuneet talousanalyytikon mukaan vertaisiaan paremmin.

Tilaa Menestyjä-sertifikaatti tästä.

  • Julkaistu: 6.9.2018
  • Päivitetty: 15.3.2021
  • Uutisen tyyppi: Tiedote
  • Teema: Menestyjät

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirje

Lue seuraavaksi:

Saako oman menestyksensä näyttää muille? Vaikeina aikoina Menestyjä-sertifikaatti viestii luotettavasta toimijasta

Suomessa on perinteisesti ajateltu, ettei omaa onnistumista kannata näyttää, jottei ylpeys käy lankeemuksen edellä. Menestyksen esille tuominen ei kuitenkaan tarkoita henkseleiden paukuttamista, vaan positiivista esilletuloa ansaitusta meriitistä.”Hankalina aikoina Menestyjä-sertifikaatilla voidaan viestiä omalle henkilöstölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että yrityksellä menee hyvin ja myös kriisistä selvitään”, kertoo Alma Talentin datan ja yritystiedon tiimipäällikkö Marja Harb.Vaikeina aikoina myös kilpailu kovenee, joten nyt jos koskaan kannattaa pitää yritys asiakkaan mielessä ja panostaa markkinointiin ja näkyvyyteen kohderyhmän ja kumppaneiden keskuudessa.Menestyjä-yritykset ovat suomalaisen kilpailukyvyn ja kehityksen tukipilareitaKauppalehti Menestyjä-sertifikaatti viestii luotettavasta toimijasta asiakkaille, kumppaneille ja muille sidosryhmille sekä omalle henkilöstölle.”Menestyjä-sertifikaatti on meriitti, johon moni yritys ei yllä. Menestyjiin kuuluu valikoitu joukko yrityksiä, jotka pärjäävät vertaisiaan paremmin”, Harb kuvaa.Luokitus erottelee yritykset sekä riskin että menestyksen perusteella, se kertoo yrityksen olevan vertaisiaan parempi taloudellisten kriteerien perusteella. Kyseessä on siis kattava, kuuden osa-alueen analyysiin perustuva talousluokitus, joka ennustaa myös tulevaa menestystä, ei pelkkä luottoluokitus.Yritys nousee menestyjiin, jos se sijoittuu tunnuslukuvertailussa sekä oman toimialansa että koko maan yritysten parhaimmistoon. Vain 6 prosenttia suomalaisista osakeyhtiöistä täyttää kriteerit ja kuuluu Kauppalehden Menestyjiin. Työkalut jatkuvaan menestykseenMenestyjä-sertifikaatin mukana saa näkyvyyden lisäksi arvokasta analysoitua tietoa yrityksen menestystekijöistä ja siitä, missä kenties on vielä kasvun varaa tai kehitettävää kilpailijoihin nähden. Tilinpäätösanalyysi antaa kattavan analyysin yrityksen taloudellisesta tilasta ja kehityksestä ja toimialatilasto koostaa puolestaan yrityksen toimialan keskeisimmät tunnusluvut 10 vuodelta. Menestyjä-sertifikaatin ansainnut kuuluu arvostettuun Menestyjä-joukkoon, josta myös viestitään näkyvästi ympäri vuoden. Hyvän kumppanin tunnistaminen vaatii aikaa ja asiantuntemusta, mutta Menestyjä-merkistä sen tunnistaa hetkessä. Eräs yrityspäättäjä totesi osuvasti Menestyjä-sertifikaatin osoittavan, että on toivoa. "Kaikki yritykset eivät ole kaatuneet koronan kourissa ja määrätietoisella työllä on mahdollisuus nousta ja menestyä, vaikkakin välillä pään päälle kertyisikin tummia pilviä", Harb kertoo. Kauppalehden nettisivujen Menestyjä-listalta voit tarkistaa, onko yrityksesi Menestyjä-yritys. Jos yrityksesi täyttää Menestyjän kriteerit, voit tilata Menestyjä-sertifikaatin yrityksesi käyttöön.

Menestyjät

Vuosi 2020 oli hankala – Menestyjä-pisteillä erotat parhaiten pärjänneet yritykset

"Suomen taloudessa, kuten globaalissakin taloudessa, oli vuonna 2020 valtava shokki. Suomen bruttokansantuote kääntyi hienoisesta noususta 4,7 prosentin laskuun. Keväällä tulevaisuus näytti todella epävarmalta, mutta jälkeenpäin katsottuna voidaan todeta, etteivät pahimmat taantumapelot toteutuneet", sanoo Alma Talentin yritysanalyytikko Risto Pitkänen.Loppukesästä ja syksyn aikana talous piristyi huomattavasti, vaikka toipumisen ennustetaan olevan hidasta edelleen. Suomen pankin ennusteen mukaan suomen talous kasvaa 2,7 prosenttia vuonna 2021 ja 2,4 prosenttia vuonna 2022."Keskimäärin suomalaisten pk-yritysten näkymät ovat positiiviset vuodelle 2021. Liikevaihto sekä kannattavuus kääntyy keskimäärin kasvuun, mutta epävarmuus monella toimialalla sumentaa tulevaisuuden hankkeiden näkymiä", Pitkänen kertoo.Hankalina aikoina on tärkeää osoittaa oma pärjäämisensä. Yhteistyökumppaneille on hyvä näyttää, että oma liiketoiminta on vakaalla pohjalla ja tämä näkyy parhaiten Menestyjä-pisteistä, joilla arvioidaan laajasti yrityksen toimintaa kuuden eri osa-alueen pohjalta.Menestyjä-pisteillä erottaa parhaimmat yritykset"Menestyjiä tutkimalla huomaa, miten pisteet onnistuvat erottelemaan parhaiten pärjäävät yritykset", kertoo Pitkänen "Sijoitetun pääoman tuottoja tarkasteltaessa näkyy esimerkiksi, miten parhaimmissa Menestyjä-luokissa (80–100 pistettä) on merkittävän suuri osa parhaimpiin sijoitetun pääoman tuottoihin yltäneistä yrityksistä.""Sama näkyy myös vähiten pisteitä saaneiden yritysten osalla – heikoimmat yritykset sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna osuvat alempiin luokkiin ja esimerkiksi bottom 10% yrityksistä suurin osa löytyy pisteiltä 0-10, jossa 65% yrityksistä kuuluu heikoimmin tuottavaan kymmenykseen", Pitkänen summaa.Kuva: Kokonaispääoman tuotto Menestyjillä ryhmittäin.Menestyjä-pisteytys perustuu laajaan yrityksen toiminnan analyysiinYritysten taloudellista menestystä tarkastellaan Menestyjä-pisteiden laskennassa kuuden eri osa-alueen pohjalta. Kullakin osa-alueella yritys saa pisteet omassa kokoluokassaan sekä vertailtuna kaikkiin Alma Talentin tietokannan yrityksiin ja oman toimialan muihin yrityksiin.Luokituksen kyky indikoida tulevaa menestystä monipuolistaa luokituksen hyödynnettävyyttä verrattuna perinteiseen luottoluokitukseen. Menestyjäluokitus on hyvin informatiivinen arvioitaessa esimerkiksi avainasiakkaiden tai -kumppaneiden kokonaistaloudellista suoriutumista. Menestyjä-luokituksessa huomioidut liiketoiminnan tunnuspiirteet:Kasvu - Liikevaihdon kasvu % (3 vuoden painotettu keskiarvo)Kannattavuus - Sijoitetun pääoman tuotto %Tulos - Nettotulos ennen veroja %Maksuvalmius - Current ratioOmavaraisuus - Omavaraisuusaste %Riskinsietokyky - Kolmen muuttujan Z-lukuMillaisia Menestyjät ovat?Menestyjä-yritys on suomalaisen kilpailukyvyn ja kehityksen tukipilari. Suomalaisista osakeyhtiöistä vain 6 prosenttia yltää Menestyjä-yritysten joukkoon. Menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä. Haluatko tarkistaa, kuuluuko yrityksesi Kauppalehden Menestyjiin? Tarkista Menestyjä-listaus tai ole yhteydessä: kl.sertifikaatit(at)kauppalehti.fi.

Menestyjät
Kauppalehden Menestyjat uskaltavat olla ylpeitä onnistumisestaan

Kauppalehden Menestyjät uskaltavat olla ylpeitä onnistumisestaan

Suomalaisyrityksillä on roppakaupalla keinoja selviytyä vaikeista tilanteista. Se nähtiin poikkeuksellisen haastavan kevään ja kesän aikana. Otimme yhteyttä Kauppalehden Menestyjä-yrityksiin ja selvitimme, mitä niille kuuluu koronapandemian keskellä. Yllätys oli iloinen: yrityksistä löytyi rutkasti kekseliäisyyttä ja vahvuuksia, joiden avulla ne ovat pärjänneet vaikeimman yli. Kysyimme myös, mitä yritykset ajattelevat menestyksen näyttämisestä. ”Sertifikaatit ja merkit eivät ole vain nettisivujen tai kokoushuoneiden koristeita, vaan aivan relevantteja, tärkeitä ja aitoja meriittejä”, vastasi yksi Menestyjä. Menestyjä-yritykset eivät siis piilottele menestystään vaan päinvastoin: ne kertovat menestyksestään blogeissa, sosiaalisessa mediassa, asiakaskäynneillä, yrityksen seinillä ja lainaneuvotteluissa. Keinoja on moneksi!  Saimme kyselyymme touko-kesäkuun aikana 164 vastausta. Niiden myötä pääsimme kurkistamaan yritysten hyvin erilaisiin tilanteisiin ja päättäjien ajatuksiin. On ilo esitellä niitä sinulle tässä blogissa. Valtaosalla Menestyjistä menee hyvin Lähes 70 prosenttia Menestyjä-yrityksistä kertoi, että yrityksellä menee tällä hetkellä melko hyvin tai erittäin hyvin. Monessa yrityksessä tilauskanta on hyvä, ja osalla yrityksistä myynti on jopa kasvanut. Aika moni toteaa, että ihan hyvin menee, tai jopa yllättävän hyvin tilanteeseen nähden. Monen kohdalla korona on vaikuttanut myyntiin pelättyä vähemmän. Toisaalta joukosta löytyy luonnollisesti niitäkin, joiden liiketoiminta muuttui kevään aikana tappiolliseksi ja liikevaihto putosi rajusti. Moni kokee epävarmuutta tulevasta kehityksestä. Osa arvelee tilauskantansa pienenevän syksyllä. Pandemian vaikutukset yritysten liiketoimintaan ovatkin moninaiset. Yllättäen jopa 35 prosenttia yrityksistä kertoi, että koronalla on ollut ainakin jossain määrin positiivisia vaikutuksia liiketoimintaan tähän mennessä. Toisaalta noin 24 prosenttia vastaajista totesi koronan vaikuttaneen jo keväällä negatiivisesti liiketoimintaan. Reilun 40 prosentin kohdalla tilanne on melko samanlainen kuin ennen pandemiaa. Vastaajat kommentoivat koronan bisnesvaikutuksia: ”Bisnekset ovat toimineet hyvin, toiminta on jatkunut normaalisti. Korona ei ole vaikuttanut juuri mitenkään yrityksen toimintaan.”  ”Alkujärkytyksien ja laajan uutisoinnin kautta kauppa hiljeni, mutta alkoi tasaisesti kasvaa sen jälkeen.” ”Liiketoimintamme ei ole juurikaan kärsinyt koronasta. Pidemmällä tähtäimellä korona luultavasti kiihdyttää niiden palveluiden kysyntää, joita me tarjoamme.” ”Vaikutti aluksi negatiivisesti, mutta nyt nousujohteisesti.” Menestyjillä on tukku vahvuuksia Päättäjät nostavat kyselyssä keskeiseksi vahvuudekseen liiketoiminnan joustavuuden ja nopean reagoinnin. Uusia liiketoimintamalleja on kehitetty, toimintaa on laajennettu ja muokattu kysyntää vastaavaksi, tuotekehitykseen on panostettu, verkkokauppaa pystytetty tai nykyistä verkkokauppaa kasvatettu. Etätyömahdollisuutta ja sähköisten kanavien haltuunottoa on myös pidetty tärkeänä. Taloudella on keskeinen rooli kriisistä selviytymisessä. Moni tuokin esille vahvan taloudellisen asemansa, korkean omavaraisuusasteen ja hyvän likviditeetin; kassassa on siis rahaa. Aiempien vuosien hyvät tulokset ovat kasvattaneet puskuria heikompaa aikaa varten. Maltilliset kulut ja velattomuus auttavat. Nykyisen liiketoiminnan vahvuudet korostuvat kriisitilanteessa. Moni Menestyjä mainitsee vahvuuksikseen hyvät tai yksilölliset tuotteet, hyvän verkkokaupan, laajan asiakasportfolion, laadun, hyvän sijainnin sekä yrityksen pitkän historian ja kokemuksen, joka tuo mukanaan luotettavuutta ja valmiin vakiintuneen asiakaskunnan. Myös olemassa oleva tilauskanta on tärkeä tukijalka kriisistä selviämisessä. Sen avulla yritykset pärjäävät pitkään. Selviämisen ehdottomiin kulmakiviin kuuluvat lisäksi vahvat asiakassuhteet sekä luotettava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Menestyjät avaavat menestyksensä reseptejä: aktiivinen myynti peräänantamattomuus arvojen mukainen toiminta ympäristöasioiden huomiointi vahva ja luotettava brändi markkinointi sekä joustava yrityskulttuuri Saako menestystä näyttää vaikeassa tilanteessa? Suomessa on vallalla ajattelu, että omaa onnistumista ei sovi näyttää, jotta ylpeys ei kävisi lankeemuksen edellä. Menestyksen esille tuominen ei kuitenkaan tarkoita henkseleiden paukuttamista vaan ansaitun meriitin positiivista jakamista. Menestystä voi näyttää myynnissä ja markkinoinnissa, asiakkaita voi kiittää sosiaalisessa mediassa ja omaa henkilöstöä yhteisessä palaverissa. Huoneen seinälle ripustettu taulu kertoo menestyksestä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Toivoa siis on, kuten eräs yrityspäättäjä osuvasti toteaa: ”Kaikki yritykset eivät ole kaatuneet koronan kourissa. Määrätietoisella työllä on mahdollisuus nousta ja menestyä, vaikka välillä pään päälle kertyisikin tummia pilviä.” Menestyjät ovat selviytyjiä Me uskomme, että Kauppalehden Menestyjä-yritykset selviytyvät mitä todennäköisimmin myös poikkeustilanteessa. Haluamme omalta osaltamme auttaa yrityksiä ja annamme Menestyjä-yrityksille arvokasta näkyvyyttä Kauppalehdessä ja verkkopalvelussamme. Kauppalehden toimitus on myös koonnut Yrittäjän Selviytymispaketin. Menestyjä-yrityksen sanoin: ”Olemme kasvaja & menestyjä ja aika hiton ylpeitä siitä.” Haluatko tarkistaa, kuuluuko yrityksesi Kauppalehden Menestyjiin? Tarkista Menestyjä-listaus tai ole yhteydessä: kl.sertifikaatit@kauppalehti.fi. Parhain terveisin Marja Harb Sertifikaattimyynnin tiimipäällikkö  

Menestyjät
Menestyjä-yritys Härmän CNC-koneistus Oy

Positiivinen kateus ajaa Menestyjä-yrittäjää

CNC-koneistuksen menestyksen taustalla on halu palvella asiakkaita entistä paremmin, kertoo toimitusjohtaja Joni Ylinen. Asiakkaiden kuuntelu ja ymmärtäminen palkittiin Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatilla.Yrittäjyys on aina tuntunut minusta omalta tavalta tehdä työtä. Päädyin CNC-koneistuksen puikkoihin sattuman kautta: tein päättötyötäni vuonna 2005 ja otin yrityksen silloiseen omistajaan yhteyttä, sillä tarvitsin työtäni varten koneistettuja osia. Sitä kautta päädyin ensin CNC-koneistukseen osaomistajaksi. Nyt olen ollut toimitusjohtajana viitisen vuotta, ja omistan yrityksen kokonaan.CNC-koneistus tekee alihankintana koneistettuja osia kone- ja laitevalmistajille. Kun siirryin yrityksen puikkoihin, halusin kehittää toimintaa niin, että pelkkien osien lisäksi tarjoamme osakokonaisuuksia. Myös asiakkaat toivoivat sitä. Osakokonaisuuksien tarjoaminen tarkoittaa, että itse koneistetun osan, kuten vaikka laakeripesän, lisäksi tarjoamme maalauksen, hitsauksen ja kokoonpanon. Kun hoidamme itse koko kokonaisuuden, laadunvalvonta pysyy tiukasti meidän käsissämme. Reklamaatiokustannuksemme ovatkin hyvin pienet, ja meillä on monia uskollisia, pitkäikäisiä asiakkaita.Kun julkaisimme uutisen Menestyjä-merkistä Facebook-tilillämme, saimme asiakkailtamme paljon onnitteluja. Käytämme merkkiä säännöllisesti myös markkinointimateriaaleissamme ja esimerkiksi sähköpostien allekirjoituksissa.Menestyjä-sertifikaatista kiitos kuuluu työntekijöillemme ja asiakkaillemme, joiden kanssa olemme saaneet tehdä töitä. Se kertoo myös siitä, että olemme osanneet tehdä oikeita päätöksiä. Palveluissamme erityistä on joustavuus ja se, että osallistumme tuotteiden suunnitteluun asiakkaan kanssa hyvin varhaisessa vaiheessa.Toinen menestyksemme salaisuus on jatkuva investointi. Tavoitteeni on, että meillä on uusimmat koneet ja erittäin ammattitaitoinen henkilökunta, ja investoimmekin jatkuvasti sekä koneisiin että henkilökunnan koulutukseen. Kasvuhaluja meillä on edelleen, vaikka markkinatilanne onkin hankala. Tavoittelemme ensi vuodelle viiden miljoonan liikevaihtoa.Aion edelleen jatkaa yrityksen puikoissa. Yrittäjyys on toisinaan hyvinkin haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Täällä Pohjanmaalla ajatellaan - pilke silmäkulmassa - että jos naapurilla menee hyvin, itsellä pitää mennä vielä paremmin.Menestyjä-sertifikaatti myönnetään yrityksille, jotka  saavat Alma Talentin Menestyjäluokituksessa vähintään 50 pistettä. Analyysissä yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuudella eri osa-alueella joita ovat kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Kullakin osa-alueella yritystä verrataan oman kokoluokkansa yrityksiin, kaikkiin yrityksiin yritystietokannassamme ja oman toimialansa yrityksiin. Tarkasta onko yrityksesi yksi Menestyjistä ja tilaa Menestyjä-sertifikaatti yrityksesi käyttöön.

Menestyjät
Sammio