Avioehtoasiat

Avioehtoraportista selvität avioehtosopimusta koskevat tiedot

Jos toimit juridisella alalla, työssäsi tulee eteen perintö- ja avioerotilanteita, joissa tarvitset tietoja puolisoiden kesken rekisteröidyistä avioehdoista.

Palvelu on luvanvarainen. Lupa tietojen käyttöön haetaan tilauksen yhteydessä. Avioehdot voi tilata lisäpalveluna kaikkiin Tietopalveluiden palvelupaketteihin. 

Tilaa avioehdot käyttöösi

Avioehtoasioiden rekisteriin on tallennettu suomalaiset avioehtosopimukset vuodesta 1979 lähtien. Avioehdon tekemisen myötä puolisoilla ei ole eron sattuessa avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Rekisteriin merkitään Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi toimitetut avioehtosopimukset.

Avioehtoraportista käy ilmi:

  • avioehdon laatineiden puolisoiden nimet ja perustiedot (syntymäajat/henkilötunnukset)
  • molempien puolisoiden kotikunnat ja asuinvaltiot
  • tiedot avioliiton mahdollisesta päättymispäivästä
  • tiedot puolison nimen muutoksesta sekä mahdollisesta kuolinpäivästä
  • avioehtosopimuksen rekisteröintipäivä ja sopimuksen tallentaneen maistraatin nimi.

Katso malliraportti avioehdosta

Sammio