Liiketoimintakiellot

Varmista aina henkilön liiketoimintakelpoisuus

Vaikka enemmistö suomalaisista yrittäjistä hoitaa liiketoimintaa koskevat lakisääteiset velvoitteensa moitteetta, yritysmaailmassa liikkuu myös epätervettä sekä rikolliseksi luokiteltavaa liiketoimintaa harjoittavia henkilöitä. Tällaiset yritysten vastuuhenkilöt määrätään poikkeuksetta liiketoimintakieltoon. Liiketoimintakiellon tarkoitus on estää heidän vahingollisen toimintansa jatkuminen liike-elämässä.

Tarkasta liiketoimintakelpoisuus ennen liikesuhteen solmimista

Tarkasta  uuden lupaavalta vaikuttavan liikekumppanin liiketoimintakelpoisuus ennen kuin solmit liikesuhteen hänen kanssaan. Liiketoimintakieltoa tai väliaikaista liiketoimintakieltoa ei nimittäin määrätä kevein perustein: kielto edellyttää lakisääteisten yritysvelvollisuuksien jatkuvaa laiminlyömistä tai rikolliseksi katsottavan liiketoiminnan harjoittamista. Tyypillisesti liiketoimintakiellon taustalla on useampikin rikokseksi luokiteltava teko.

Palvelu on luvanvarainen. Lupa tietojen käyttöön haetaan tilauksen yhteydessä. Liiketoimintakiellot voi tilata lisäpalveluna kaikkiin Tietopalveluiden palvelupaketteihin. 

Tilaa liiketoimintakiellot käyttöösi

Reaaliaikaiset tiedot liiketoimintakielloista

Tietopalveluista saat reaaliaikaiset tiedot tuomioistuimen määräämistä liiketoimintakielloista Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään Liiketoimintakieltorekisteriin perustuvasta liiketoimintakieltoraportista.

Liiketoimintakieltoraportti kertoo: 

  • liiketoimintakieltoon määrätyn henkilön tiedot (nimi, kotipaikka ja henkilötunnus)
  • liiketoimintakiellon langettaneen tuomioistuimen nimen ja päätöksen päivämäärän
  • kiellon keston (3–7 vuotta) alkamis- ja päättymispäivineen
  • tiedon väliaikaisen liiketoimintakiellon päättymisestä 
  • mahdolliset liiketoimintakiellon sisältöön liittyvät poikkeukset.

Huomioithan, että suomalaisten tuomioistuinten määräämät liiketoimintakiellot koskevat vain Suomea? Rikollista liiketoimintaa harjoittava henkilö voi jatkaa liiketoimintaa muissa EU-maissa, mutta toki Suomessa määrätty liiketoimintakielto antaa painavia viitteitä siitä, ettei henkilön kanssa kannata ryhtyä liikesuhteeseen.

Katso malliraportti Liiketoimintakielloista

Sammio