Tilinpäätösanalyysi

Yrityksen tilinpäätösanalyysi on talousjohdon perustyökalu asiakkaan, kilpailijan ja kumppanin arviointiin. Tilinpäätösanalyysissä tarkastelusi kohteena oleva yritys on  analysoitu puolestasi ja näet nopeasti yhdestä raportista yrityksen luokituksen ja taloudelliset tiedot. Alma Talentin yritysluokitus tiivistää yrityksen toimintaedellytykset yhteen numeroarvosanaan.

TILAA TILINPÄÄTÖSANALYYSI

Kattava tunnuslukupatteristo

Tilinpäätösanalyysin tunnuslukupatteristo kattaa neljän vuoden aikasarjana yli 50 tunnuslukua: toiminnan laajuuden, tehokkuuden, kannattavuuden, käyttöpääoman, rahoitusrakenteen, pääoman tuoton sekä maksuvalmiuden yleisimmin käytetyt tunnusluvut. Tilinpäätösanalyysistä näet myös yrityksen tunnuslukuarvot verrattuna toimialan keskimääräisiin lukuihin.

Tilinpäätösanalyysi sisältää tilinpäätöksen lisäksi myös tilinpäätöksen sanallisen tulkinnan. Luokituspisteet on esitetty 5 vuoden aikasarjana kokonaiskuvan saamiseksi.

Tilinpäätösanalyysin sisältökuvaus

  • yrityksen luokitus historiatietoineen (sisältää luokituksen osa-alueittain)
  • yrityksen perustiedot
  • tilinpäätösperusteiset tunnusluvut 4 tilikaudelta
  • tuloslaskelma oikaistuna
  • tase oikaistuna
  • kassavirtalaskelma
  • vertailu toimialaan
  • tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta
  • tulkintaohjeet ja selitykset
  • tunnuslukugrafiikka.

Tilinpäätösanalyysi perustuu yrityksen tilinpäätökseen ja liitetietoihin. Tilinpäätökset oikaistaan Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan.

Tilinpäätösanalyysin hinta on 135 €.

Tilinpäätösanalyysi malliraportti

Tutustu Tilinpäätösanalyysin sisältöön tarkemmin:

Katso malliraportti Tilinpäätösanalyysistä

Sammio