Tunnuslukuopas

Käyttökate-%

Mitä käyttökateprosentti tarkoittaa

Käyttökate kuvaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja. Käyttökate kertoo, kuinka paljon yrityksen liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään yrityksen toimintakulut.

Laskusääntö

Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate-% = 100 * käyttökate / liikevaihto.

Tulkinta

Käyttökatteelle ja käyttökateprosentille ei voida antaa yleispäteviä ohjearvoja. Sen taso riippuu pitkälti yrityksen toimialasta ja pääomarakenteesta. Käyttökatteen riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen rahoituskulujen, käyttöomaisuuden poistovaatimusten ja voitonjakotavoitteen suuruus.

Käyttökatteella kannattavuutta arvioitaessa keskeisessä asemassa ovat käyttökate-%:in vertailu toimialalukuihin, useamman vuoden katekehitys sekä käyttökatteen riittävyys lainanhoitokulujen, verojen, investointien ja voitonjaon näkökulmasta.

Huomioita

Käyttökateprosentin suuruuteen ja kehitykseen vaikuttaa usein yrityksen toimialan kilpailutilanne sekä toiminnan luonne. Esim. tukkukauppaa harjoittavalla yrityksellä 5 prosentin käyttökatetta voidaan pitää varsin hyvänä, kun taas konepajateollisuudessa hyvä taso on lähempänä 20 prosenttia.

Käyttökatteen vertailukelpoisuutta heikentää usein se, että yritykset joko omistavat tai vuokraavat tuotantovälineitään. Mikäli yritys on vuokrannut tuotantovälineitään, kohdistuu kulu käyttökatteen yläpuolelle vuokrakuluihin, kun taas omistetuista tuotantovälineistä kulukirjaukset ohjautuvat tuloslaskelman poistoihin ja rahoituskuluihin. Tällöin yrityksellä, joka omistaa tuotantovälineensä voi olla korkeammat kateluvut. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että tuotantovälineensä omistava yritys olisi parempi kuin ne vuokraava. Vertailukelpoisuuden parantamiseksi käyttökatteen rinnalla käytetään usein käyttökate + vuokrat tunnuslukua, jossa em. seikka on eliminoitu.

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

Sammio